Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Polityka prywatności

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Informacje ogólne

Port Lotniczy Gdańsk gwarantuje poufność w Internecie, dbając o to by wszystkie powierzone nam dane były biezpieczne.

Port Lotniczy Gdańsk dokłada starań, aby informacje umieszczone na stronie lotniska były możliwie aktualne.

Powyzsze dotyczy działalności spółki Port Lotniczy Sp. z o.o. Pozostałe informacje zamieszczone na stronie internetowej odnoszące się do podmiotów współpracujących (linie lotnicze, agenci handlingowi, agenci paliwowi, firmy spedycyjne, dzierzawcy powierzchni chandlowych i inne podmioty) mają charakter poglądowy.

Port Lotniczy Gdańsk nie gwarantuje aktualności informacji dotyczącej wyzej wymienionych podmiotów na jego stronie internetowej.

Formularze kontaktowe i dane osobowe

Podczas korzystania z formularzy kontaktowych Port Lotniczy Gdańsk zbiera adresy poczty elektronicznej użytkowników oraz podstawowe dane osobowe.

Port Lotniczy Sp. z o.o. zastrzega, że nie udostepnia osobom trzecim zebranych danych. Niemniej jednak podane adresy e-mail zasilają bazę danych Portu Lotniczego Gdańsk, a ten zastrzega sobie prawo do wysyłania na wskazane adresy materiałów reklamowych portu.

Zmiany w polityce prywatności

Port Lotniczy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad polityki prywatności wymuszonych przez regulacje prawa polskiego lub/i zmiany w ofercie portu i strategii komunikacyjnej spółki.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności lub związanych z użytkowaniem serwisu, prosimy o kontakt pod adres e-mail: airport@airport.gdansk.pl.