Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Ochrona Środowiska

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. realizuje szereg działań związanych z wdrożeniem wymagań ochrony środowiska określonych zarówno dla normalnej działalności eksploatacyjnej, jak i prowadzonej działalności inwestycyjnej.

Systematyczne działania w tym zakresie koncentrują się na zagadnieniach:

  • Ochrony przed hałasem lotniczym i komunikacyjnym;
  • Gospodarki wodami opadowymi;
  • Gospodarki odpadami;
  • Ograniczania emisji niezorganizowanej do powietrza.

Od 2010 r. Spółka prowadzi system ciągłego monitoringu hałasu lotniczego, pozwalający na rejestrację wszystkich wykonywanych operacji lotniczych. Po zakończeniu I etapu rozbudowy portu lotniczego zmodyfikowane zostały również, we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, procedury wykonywania operacji startów i lądowań. Objęły one m.in. procedurę płynnego podejścia do lądowania (CDA). Celem techniki CDA jest zapewnienie załogom warunków do optymalizacji profilu podejścia do lądowania statku powietrznego w celu zredukowania wpływu hałasu lotniczego na otoczenie i, w miarę możliwości, zredukowania zużycia paliwa lotniczego i emisji spalin.

Prowadzone inwestycje umożliwiły uporządkowanie gospodarki wodnej w 7 zlewniach wód deszczowych, na których położone jest lotnisko. Port Lotniczy w Gdańsku dokonuje bieżącej kontroli i konserwacji urządzeń wodnych;

W Porcie Lotniczym w Gdańsku prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, których bezpieczne dla środowiska zagospodarowanie powierza się wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.

Nowoczesne urządzenia grzewcze i środki transportowe oraz utworzenie parkingów lotniskowych przyczyniły się do lepszego zarządzania emisjami do powietrza.

Źródłem dodatkowych wymagań dla fazy przygotowania i realizacji inwestycji jest obecnie również decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy”.

Na bazie danych monitoringu środowiska i analizy porealizacyjnej I etapu rozbudowy projektowane jest obecnie utworzenie wokół lotniska obszaru ograniczonego użytkowania. Obszar ten będzie uwzględniał stan po rozbudowie lotniska. Obszar ograniczonego użytkowania tworzy Sejmik Województwa w drodze uchwały. 

Wszystkie prowadzone działania w zakresie ochrony środowiska zostały pozytywnie zweryfikowane podczas kompleksowych kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Priorytetem Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. jest wdrożenie takich procedur i działań, które przyniosą długofalowe korzyści zarówno społeczności lokalnej, jak i środowisku naturalnemu.