Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Rozwój lotniska

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

29.07.2008  - Ochrona środowiska

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy uprzejmie informuje, że materiały w postaci:

  • „Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy” z czerwca 2008 roku wraz z aneksem nr 1 z lipca 2008 roku, opracowanego przez Biuro Projektowo-Doradcze Ekokonsult, ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk,
  • „Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego zamierzenia inwestycyjnego – budowa drugiego terminala pasażerskiego w Gdańsku wraz z infrastrukturą celem wystąpienia o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji” z maja 2008 roku, opracowanego przez Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 54/56, 91-456 Łódź,
  • „Operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu Portu Lotniczego Gdańsk” z lutego 2008 roku opracowanego przez Pracownię Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Andrzej Chudziak, ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk,
  • „Koncepcji systemu ciągłego pomiaru hałasu na Lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy” z maja 2008 roku opracowanej przez Noise Ach, ul. Dzielna 1/43, 00-162 Warszawa,
  • Rozporządzenie Nr 8/2002 Wojewody Pomorskiego z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto zlokalizowanego w Gdańsku-Rębiechowie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 49 z dnia 29 lipca 2002 roku,
  • Mapa inwestycji planowanych do realizacji przez Port Lotniczy do roku 2015, są dostępne dla każdego zainteresowanego.

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszymi materiałami w siedzibie Portu Lotniczego przy ul. Słowackiego 200, w budynku administracyjnym Zarządu, w pokoju nr 9, w dniach powszednich w godzinach 10.00 – 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Osobą uprawnioną do udostępniania do wglądu niniejszych materiałów jest Pan Wojciech Płotka – Kierownik Działu Eksploatacji i Inwestycji.

Mając na względzie kwestie organizacyjne prosimy o wcześniejsze umawianie terminów spotkań z Panem Wojciechem Płotką  drogą elektroniczną pod adresem: w.plotka@airport.gdansk.pl.

Pliki do pobrania: