Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Przedterminalowa płyta postojowa

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Projekt współfinansowany ...

Przedterminalowa płyta postojowa

Przedterminalowa płyta postojowa (PPS) zlokalizowana będzie pomiędzy projektowanym terminalem pasażerskim (T2), projektowaną drogą kołowania, istniejącą płytą postoju samolotów (APRON 2) oraz budynkiem Ośrodka radiolokacyjnego PAŻP z drogą dojazdową.

PRIORYTET: Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
DZIAŁANIE: 6.3: ROZWÓJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T

Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Płyta postojowa PPS związana jest z budową Terminalu T2. Umożliwi ona obsługę płytową samolotów. PPS łączyć się będzie z istniejącą płytą postojową, nową drogą kołowania oraz nowym Terminalem 2. Dzięki jej wybudowaniu Port Lotniczy Gdańsk zyska 9 nowych stanowisk postojowych dla samolotów kodu C w linii przed terminalem pasażerskim oraz 6 stanowisk dla samolotów kodu C w drugiej linii.

Powstanie również wewnętrzna droga kołowania na płycie postojowej. Płyta będzie dostosowana do postoju i kołowania samolotów kodu „C” oraz dwóch samolotów kodu „D” na wydzielonych stanowiskach.

Szacowana powierzchnia PPS to ok. 68.000 m2.

Łączna ilość stanowisk postojowych samolotów wynosi – 15. Część nawierzchni przeznaczona jest na jezdnie dla pojazdów technicznych i chodniki dla pasażerów i obsługi technicznej. Wody opadowe z terenu płyty postojowej włączone zostaną do lotniskowego systemu kanalizacji deszczowej, wyposażonej w urządzenia do oczyszczania ścieków opadowych, w zbiorniki do biodegradacji preparatów wykorzystywanych do odladzania nawierzchni i w zbiorniki retencyjne obniżające intensywność odpływu tych wód do odbiorników.

Pod konstrukcją nawierzchni przewidziano kanalizację kablową pierwotną dla kabli zasilających maszty oświetlenia projektorowego o wysokości 16 i 20 m oraz pierwotną i wtórną dla kabli zasilających światła osiowe. Na nawierzchni PPS będzie wykonane oznakowanie poziome.

Ciekawostki statystyczne z budowy Płyty Postoju Samolotów:

- usunięto 68 768,00 m2 warstwy gruntu mineralno-organicznego i gleby na głębokości 0,2 – 2 m
- wykopano 76 480,00 m2 koryta pod nawierzchnie i pobocza
- wykonano 76 480,00 m2 wzmocnienia podłoża gruntowego (stabilizacji) przy użyciu spoiwa hydraulicznego
- ułożono 74 980,00 m2 geokompozytu drenażowego
- wykonano 55 018,00 m2 podbudowy z betonu C16/20
- wykonano 55 018,00 m2 warstwy ścieralnej betonu kl. 35/45
- ułożono 7 810,00 m kabli


Projekt „Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz
z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

www.mrr.gov.pl • www.mi.gov.pl • www.cupt.gov.pl


www.pois.gov.pl