Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Uruchomienie radaru meteorologicznego

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Archiwum:  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002
Uruchomienie radaru meteorologicznego

Uruchomienie radaru meteorologicznego

W dniu 18 grudnia 2003 roku nastąpiło uroczyste uruchomienie i przekazanie do użytku najnowocześniejszego w Polsce radaru meteorologicznego w systemie POLRAD na terenie lotniska w Rębiechowie.

Radar jest w pełni zautomatyzowany, dane są przekazywane łączem satelitarnym do Radarowego Centrum Operacyjnego w Warszawie, skąd po przetworzeniu, utworzeniu na ich podstawie zobrazowania zbiorczego są udostępniane użytkownikom oraz na stronie internetowej www.imgw.pl Dzięki bardzo niskiej mocy średniej emitowanej energii mikrofalowej, specyficznej charakterystyce wiązki i zadaniom związanym z badaniami atmosfery radar meteorologiczny nie powoduje żadnego zagrożenia dla osób przebywających w jego pobliżu.

Radar w Gdańsku Rębiechowie pozwoli na ciągły w czasie i przestrzeni monitoring groźnych zjawisk meteorologicznych - opadów, burz, stref silnego wiatru w promieniu 100-250 km, ocenę ich intensywności, a dzięki sprzęgnięciu z najnowocześniejszymi systemami przetwarzania danych - ich prognozę z wyprzedzeniem do 2-6 godzin.

Odda również nieocenione usługi w osłonie lotnictwa cywilnego, żeglugi i rybołówstwa na Bałtyku oraz innych dziedzinach, w których wczesne ostrzeganie o groźnych zjawiskach atmosferycznych jest szczególnie ważne.