Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Historyczny 2014 rok dla Portu Lotniczego Gdańsk

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Archiwum:  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002

Historyczny 2014 rok dla Portu Lotniczego Gdańsk

Po dwunastu miesiącach 2014 roku suma obsłużonych w Gdańsku pasażerów wyniosła 3.288.180, co oznacza fantastyczny, bo 15,6% wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa na której Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk dokonał podsumowania roku 2014.

Rok 2014 stał się oczywiście historycznym dla naszego lotniska. W maju świętowaliśmy jubileusz 40-lecia powstania lotniska w obecnej lokalizacji, 20-lecia rozpoczęcia działalności przez Spółkę oraz 10-lecia nadania imienia Lecha Wałęsy. W całej tej okazałej historii Portu Lotniczego Gdańsk, najistotniejszym jest fakt, że to właśnie w ciągu całego 2014 roku po raz pierwszy przekroczyliśmy liczbę 3 milionów pasażerów. Jest to liczba wyjątkowa, ponieważ gdańskie lotnisko stało się jednym z zaledwie trzech portów lotniczych w naszym kraju, które obsługują w ciągu jednego roku liczbę pasażerów przekraczającą 3 miliony.” - powiedział Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Po przekroczeniu w listopadzie 2014 roku progu 3 milionów pasażerów, liczba ta została powiększona o dodatkową ilość 226 744 pasażerów obsłużonych w samym miesiącu grudniu (17,2% wzrost w stosunku do grudnia poprzedniego roku). Po dwunastu miesiącach 2014 roku suma obsłużonych w Gdańsku pasażerów wyniosła 3 288 180, co oznacza fantastyczny, bo 15,6% wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

Doskonałe wyniki ruchu lotniczego dotyczą również ruchu cargo. W całym 2014 roku na gdańskim lotnisku obsłużono 5.658 ton ładunków, co oznacza 15% wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

Oczywiście o sukcesie lotniska świadczy nie tylko sam wzrost ruchu lotniczego, ale również jego wynik finansowy.

Zgodnie ze wstępnymi danymi, w 2014 roku Port Lotniczy Gdańsk osiągnął zysk netto w wysokości ponad 29 milionów złotych. Pamiętajmy, że jest to wynik, jaki Spółka osiągnęła po sfinansowaniu swojej bieżącej działalności oraz poniesieniu kosztów kredytu bankowego związanego z pozyskaniem części środków na trwające, a także już zrealizowane inwestycje.” – komentuje Prezes Kloskowski.


Generowany wysoki poziom ruchu związany jest również z nieustannie rosnącą ofertą połączeń lotniczych. W samym 2014 roku siatka połączeń z Gdańska wzbogaciła się o kolejne siedem połączeń do:
Modlina, Krakowa, Wrocławia, Pizy (Ryanair)
Groningen, Malty (Wizz Air)
Helsinek (Eurolot)
Aktualnie, w ruchu regularnym, z Gdańska polecieć można do 57 lotnisk zlokalizowanych w 15 krajach.

Reasumując powyższe wyniki - zarówno ruchowe, jak i finansowe, możemy stwierdzić, że Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest jednym z najlepiej rozwijających się lotnisk w naszym kraju, zarówno pod względem ruchu lotniczego, siatki połączeń, jak i infrastruktury lotniskowej, zachowując przy tym rentowność pozwalającą na samodzielne finansowanie swojej działalności i regulowanie swoich wierzytelności kredytowych” - powiedział Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

1 | 2 | 3 | ... | Starsze
1 | 2 | 3 | ... | Starsze