Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Komunikat Prasowy Portu Lotniczego Gdańsk w związku z przesłuchaniem Marcina P. przed Komisją Śledczą

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Archiwum:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002

Komunikat Prasowy Portu Lotniczego Gdańsk w związku z przesłuchaniem Marcina P. przed Komisją Śledczą

Z przykrością informujemy, że podczas wczorajszego przesłuchania przed Komisją Śledczą Marcina P. ponownie w odniesieniu do Spółki i prezesa zarządu pojawiły się kłamstwa powtarzane publicznie.

Pan Marcin P. kilkakrotnie skłamał przed Komisją Śledczą mimo, że zeznawał pod przysięgą. W bardzo prosty sposób jestem w stanie, przed właściwymi organami Państwa, udowodnić kłamstwa Pana Marcina P. Jednocześnie podtrzymuję wszystkie moje wyjaśnienia złożone przed Komisją Śledczą w dniu 20 czerwca br.

Po raz kolejny kategorycznie oświadczam, że:

  • W prawomocnie umorzonym postępowaniu prokuratorskim zarzut rzekomego wynoszenia jakichkolwiek danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa był wnikliwie sprawdzany i nie stwierdzono takiego faktu;
  • Pan Michał Tusk ani żaden z innych pracowników portu nie spowodował ani też nie naraził Portu Lotniczego na jakiekolwiek szkody w związku z udostępnianiem jakiejkolwiek linii lotniczej danych MIDT, których upublicznianie leży zawsze w interesie portu lotniczego;
  • Dane MIDT nie są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa i są danymi dostarczanymi wszystkim przewoźnikom, i uważanie ich przez Marcina P. za dane „poufne” jest wyrazem braku jego rozeznania w zakresie branży przewozów pasażerskich;
  • Pan Marcin P. jest zainteresowany odwracaniem uwagi opinii publicznej od swojej działalności, w której oszukano wiele firm i osób, w tym Port Lotniczy Gdańsk.


Tomasz Kloskowski – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy