Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Polityka Bezpieczeństwa

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Polityka Bezpieczeństwa Zarządzającego Lotniskiem Gdańsk im. Lecha Wałęsy


Jako certyfikowany dostawca na rynku usług lotniczych, Lotnisko Gdańsk im. Lecha Wałęsy dąży do pozycji lidera wśród regionalnych portów lotniczych. Jesteśmy organizacją nastawioną na rozwój w dziedzinie transportu lotniczego, zarządzanie lotniskiem na coraz wyższym poziomie oraz realizację nowych inwestycji. Stale dążymy do poszerzania obszaru oddziaływania poza granice województwa pomorskiego, kierując swoje usługi również do mieszkańców województw ościennych.
Jednym z fundamentalnych celów Naszej firmy jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa operacji lotniskowych. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest obowiązkiem całej kadry wykonującej zadania na rzecz Lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy a bezpieczeństwo lotnicze jest obecne we wszelkich aspektach działalności.
Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, zgodnie z przesłaniem ekonomicznym oraz w trosce o bezpieczeństwo lotów, ustanowił Politykę Bezpieczeństwa stanowiącą jeden z fundamentów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). Polityka Bezpieczeństwa jest realizowana poprzez:


1) Ciągłe zapewnianie warunków do bezpiecznej eksploatacji lotniska
2) Badanie zaistniałych zdarzeń i ocenę ich wpływu na bezpieczeństwo systemu
3) Przeprowadzanie odpowiednich wewnętrznych audytów bezpieczeństwa
4) Zarządzanie procesami obiegu informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa lotniczego
5) Wdrażanie odpowiednich działań korygujących nieprawidłowości systemowe
6) Eksploatację systemu raportowania zdarzeń i zagrożeń
7) Bieżącą współpracę w zakresie bezpieczeństwa z podmiotami i organizacjami działającymi na lotnisku
8) Regularną ocenę i analizę nowych systemów, procedur i zmian w infrastrukturze lotniska pod kątem bezpieczeństwa operacji lotniskowych
9) Zapewnienie, że żadne konsekwencje dyscyplinarne nie będą wyciągane wobec personelu, który poprzez system raportowania o zagrożeniach ujawnia błędy, naruszenia oraz lekceważenie przepisów i procedur
10) Nieakceptowanie świadomych naruszeń przepisów, procedur oraz działań wynikłych z rażącego zaniedbania
11) Przeprowadzanie analiz bezpieczeństwa dla operacji statków powietrznych na lotnisku
12) Rezerwację zasobów na realizację celów bezpieczeństwa
13) Przeprowadzanie właściwych szkoleń i promowanie kultury bezpieczeństwa w całej organizacji
14) Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją systemu SMS
15) Wyznaczenie kompetentnego personelu odpowiedzialnego za zarządzanie bezpieczeństwem na lotnisku