Gdansk Lech Walesa Airport

BIP

telephone information service 801 066 808

From mobile phones +48 525 673 531 Operator charges apply

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Procedury i Przepisy wewnętrze, Regulaminy

- Zarządzenie Nr 33/2010 - w sprawie uchwalenia regulaminu zamówień i sprzedaży środków trwałych, do któych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych (pobierz plik .pdf >>).

- Zarządzenie Nr 32/2010 - w sprawie opisu procedur stosowanych przy zadaniach współfinansowanych ze środków unijnych (pobierz plik .pdf>>)

Aktualne Przetargi - kliknij tutaj >>