Gdansk Lech Walesa Airport

Auctions

telephone information service 801 066 808

From mobile phones +48 525 673 531 Operator charges apply

Pending auctions  |  Archives:  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008

19 January 2012 - auction

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Słowackiego 200

zaprasza do udziału w Konkursie
na najem powierzchni w celu prowadzenia działalności handlowej typu
SALON PRASY na parterze w strefie ogólnodostępnej
Terminalu Pasażerskiego T2
Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy


1. Szczegółowy Regulamin Konkursu wraz z Załącznikami Oferenci mogą uzyskać w Sekretariacie Spółki, przy ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk
w godzinach 8.00 – 15.00 lub drogą elektroniczną.

2. W celu uzyskania materiałów konkursowych należy zwrócić się z wnioskiem osobiście w sekretariacie Spółki lub faxem na numer +48(58)345-22-83 podając swoją nazwę, siedzibę oraz nr/mail kontaktowy. W zależności od życzenia zainteresowanych Oferentowi zostaną wydane materiały konkursowe lub link, login i hasło niezbędne do elektronicznego pobrania materiałów konkursowych.

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.