Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Przetargi

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008

16 listopada 2016 r.

dotyczy zamówienia: "“DOSTAWA EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2016/2017”"

Port Lotniczy Gdańsk Sp . z o.o. niniejszym przekazuje informację o najkorzystniejszych ofertach w postępowaniu na “DOSTAWĘ EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2016/2017”.

plik do pobrania: wyb_of_201617.pdf

Za najkorzystniejsze zostały uznane oferty z najniższą ceną za wykonanie odpowiednich części przedmiotu zamówienia.

Termin, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: 26 listopada 2016 roku, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy.