Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Przetargi

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008

24 listopada 2016 r.

dotyczy zamówienia: "Dostawa sprzętu do utrzymania nawierzchni lotniskowych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 15 września 2016 roku (Dz.U./S S178 15/09/2016 320169-2016-PL).

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, ze zm. zwanej dalej „ustawą”), Zamawiający informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Wykonawcy:

Overaasen AS
Roald Amundsens veg 1
2816, Gjovik, Norwegia

Zestawienie wyników przekazujemyw załączonej tabeli: plik_do_pobrania