Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Przetargi

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008

3 grudnia 2013 r. - przetarg

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. „PORT LOTNICZY GDAŃSK”
w sprawie
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na „sprzedaż kostki brukowej (prostokątnej) oraz płyt Yomb, pochodzących z rozbiórki, znajdujących się na terenie Portu Lotniczego Gdańsk".

1. Dane Sprzedającego.
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 80 – 298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200.
Tel. +48 58 348 11 11.
Faks +48 58 345 22 83.
Ogólny adres internetowy : www.airport.gdansk.pl

2. Krótki opis przedmiotu Sprzedaży.
2.1. Kostka brukowa (prostokątna) pochodzi z rozbiórki parkingów, przewieziona na skrzyni samochodu samowyładowczego. Szacowana ilość kostki wynosi ok. 2000 m2.
- Oferta musi zawierać cenę netto zakupu 1 m2 i być złożona na całą ilość kostki zawartą w ogłoszeniu. Dokładna ilość kostki wyniknie po ułożeniu i obmiarze.
- Obowiązkiem oferenta jest ułożenie kostki, umożliwiając jej obmiar, zapłata oferowanej ceny oraz jej wywózka. Sprzedający nie gwarantuje palet do ułożenia kostki.
- Obowiązkiem oferenta będzie również uprzątnięcie terenu po obecnym składowisku kostki w tym wywiezienie gruzu betonowego.
2.2. Płyty Yomb pochodzą z rozbiórki parkingów i są poukładane w stosach. Ilość 800 szt.
- Oferta musi zawierać cenę netto zakupu 1 szt. i być złożona na całą ilość płyt Yomb zawartą w ogłoszeniu.
- Obowiązkiem oferenta jest zapłata oferowanej ceny oraz ich wywózka.
- Obowiązkiem oferenta będzie również uprzątnięcie terenu po obecnym składowisku płyt w tym wywiezienie gruzu betonowego.
Cena wywoławcza 1m kw. Kostki wynosi 7,00 zł netto.
Cena wywoławcza 1 szt. Płyty Yomb wynosi 15,00 zł netto
Oferta musi być złożona na całość lub na poszczególny opisany asortyment
Wygrywa oferent proponujący najwyższą cenę i jest on zobowiązany do zapłaty za towar i wywiezienia materiału: kostki rozbiórkowej i(lub) płyt Yomb z terenu Portu w terminie 30 dni od wystawienia faktury VAT.

3. Termin i miejsce składania ofert.
Pisemne oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta – materiały rozbiórkowe", należy składać do dnia 12.12.2013 do godz. 0900 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sekretariat II p.

4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w obecności przedstawicieli oferentów dnia 12.12.2013 roku, o godz. 0905 w siedzibie Zamawiającego, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk – sala konferencyjna na parterze.

5. Kontakt z Sprzedającym.
Osoba upoważniona do kontaktu w dni robocze od dnia ukazania się ogłoszenia, Henryk Szymerkowski Z – ca Kierownika Działu Eksploatacji i Inwestycji.
tel. 58/348-11-35, tel. kom. 604-220-012.

1 | 2 | 3 | Starsze
1 | 2 | 3 | Starsze