Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Przetargi

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008
Data Tytuł
2015-12-30 KONKURS

30 grudnia 2015 r. - przetarg

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
MYJNIA SAMOCHODOWA


Port Lotniczy Gdańsk Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Słowackiego 200,

zaprasza do udziału w Konkursie

na dzierżawę gruntu w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu myjni samochodowej w strefie ogólnodostępnej przed Terminalem T-1 Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

1. Szczegółowy Regulamin Konkursu wraz z Załącznikami Oferenci mogą uzyskać w Sekretariacie Spółki, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, w godzinach 8.00 – 15.00 lub drogą elektroniczną.

2. W celu uzyskania materiałów konkursowych należy zwrócić się z wnioskiem osobiście w sekretariacie Spółki, faxem na numer +48 58 345-22-83 lub mailem na adres marketing@airport.gdansk.pl podając swoją nazwę, siedzibę oraz numer/mail kontaktowy. W zależności od życzenia zainteresowanych Oferentowi zostaną wydane materiały konkursowe lub link, login i hasło niezbędne do elektronicznego pobrania materiałów konkursowych.

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.