Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Przetargi

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008

20 grudnia 2017 r. - przetarg

 

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Nazwa nadana Zamówieniu:

"Dostawa lotniskowego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z napędem na wszystkie koła w układzie 4 x 4 wraz z wyposażeniem”

Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.12.2017 roku.
Treść ogłoszenia jest dostępna w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2017/S 244-510991 (data opublikowania: 20/12/2017 r.).

Treść opublikowanego ogłoszenia: plik do pobrania

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych załącznikach (pliki do pobrania):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ

Załączniki w wersji edytowalnej: Załączniki edytowalne