Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Przetargi

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008

9 września 2015 r. - przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Nazwa nadana Zamówieniu: „DOSTAWA EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2015/2016”

Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04/09/2015 r.
Treść ogłoszenia jest dostępna w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2015/S 174-317282 (data opublikowania: 09/09/2015 r.).

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych załącznikach (pliki do pobrania):

1) ogłoszenie_opubl_2015.pdf - treść ogłoszenia opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,

2) SIWZ.pdf - treść Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia wraz z załącznikami.

W celach informacyjnych Zamawiający udostępnia wersję edytowalną Załączników nr.1,3,4,5 oraz 6 do SIWZ - plik do pobrania: zal_edyt_2015.doc .