Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Przetargi

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008

22 września 2017 r. - przetarg

 

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy


Nazwa nadana Zamówieniu:"Dostawa ekologicznych środków chemicznych do odladzania nawierzchni lotniskowych na sezon zimowy 2017/2018"

Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18/09/2017r.
Treść ogłoszenia jest dostępna w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2017/S182-373974 (data opublikowania: 22/09/2017r.).

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych załącznikach (pliki do pobrania):
1) oo_odl17.pdf - treść ogłoszenia opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
2) SIWZ_odl17.pdf - treść Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia,
3) SIWZ_odl17_zal1.docSIWZ_odl17_zal2.doc, SIWZ_odl17_zal3.doc - załączniki nr.1, 2 i 3  do Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia.