Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Przetargi

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008
Data Tytuł
2017-10-06 INNE

6 października 2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY


Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. zaprasza do kontaktu osoby lub podmioty zainteresowane utworzeniem i poprowadzeniem myjni samochodowej na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.


Podstawowe założenia przyszłej współpracy są następujące:
1) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. zawrze z zainteresowanym umowę dzierżawy gruntu w celu prowadzenia przez dzierżawcę myjni samochodowej na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
2) Dzierżawca opracuje kompletną dokumentację projektową myjni samochodowej (wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń) w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym.
3) Dzierżawca wybuduje na terenie przedmiotu dzierżawy myjnię samochodową wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami.
4) Dzierżawca będzie prowadził na terenie przedmiotu dzierżawy myjnię samochodową przez okres nie krótszy, niż 5 lat od zawarcia umowy dzierżawy.
W załączeniu przekazujemy plan określający przewidywane miejsce wybudowania myjni. (rysunek JPG)
Szczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone w drodze negocjacji.
Zainteresowanych nawiązaniem współpracy w zakresie opisanym powyżej prosimy o przesyłanie propozycji nawiązania współpracy na adres pocztowy Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, z dopiskiem „Myjnia samochodowa”.


Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.