Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Przetargi

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008

13 sierpnia 2018 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy


Nazwa nadana Zamówieniu: zawarcie umowy ramowej pn.„DOSTAWA EKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ODLADZANIA NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2018/2019”

Ogłoszenie zostało przekazane w celu publikacji do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09/08/2018r.
Treść ogłoszenia jest dostępna w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: 2018/S154-354187 (data opublikowania: 11/08/2018r.).

Zainteresowani Wykonawcy mogą uzyskać dalsze informacje oraz kompletne dokumenty przetargowe w poniższych załącznikach (pliki do pobrania):
1) treść ogłoszenia opublikowana w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
2) treść Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia
3) załączniki nr.1, 4, 5, 6, 7 i 8 do Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia (wersja edytowalna)
4) załącznik nr.3 do Specyfikacji Istotnych Waruków Zamówienia (wersja edytowalna)