Gdansk Lech Walesa Airport

Information of subject

telephone information service 801 066 808

From mobile phones +48 525 673 531 Operator charges apply

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 200
80-298 GDAŃSK
tel. +48 (58) 348 11 54
fax +48 (58) 345 22 83
NIP 522-00-10-256
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075422
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 72.290.000 złotych