Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Praca

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Koordynator ds. kontraktów i umów – Specjalista ds. inwestycji

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko Koordynatora ds. kontraktów i umów – Specjalista ds. inwestycji

Wymagania:

• Wykształcenie minimum średnie budowlane
• Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
• Znajomość prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
• Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Ms Office
• Posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B.

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

• kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego włącznie z jego finansowym rozliczeniem
• współuczestnictwo w przygotowaniu i pozyskaniu zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz innymi aktami prawnymi decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie procesu budowlanego
• reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy, dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę wraz z innymi prawomocnymi decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
• weryfikacja ilości i jakości robót w trakcie oraz po ich wykonaniu
• weryfikacja i kontrola miesięcznych rozliczeń finansowych Wykonawców, wraz z wystawianiem PŚP (Przejściowe Świadectwo Płatności) oraz KŚP (Końcowe Świadectwo Płatności)
• kontrola prawidłowości, zgodnie z zawartymi umowami, rozliczania podwykonawców robót przez Wykonawców Umownych.

Dodatkowym atutem będzie:
• wykształcenie wyższe budowlane
• min. 2-letnie doświadczenie w pracy w obsłudze po stronie Inwestora w realizacji inwestycji
• Znajomość obsługi komputera w środowisku: NORMA PRO.

Oferujemy:
• umowę o pracę
• opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
• stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
• atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres:

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
Ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk

lub e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: „Rekrutacja Koordynator ds. kontraktów”. Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

Termin przesyłania aplikacji: 15.02.2019r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w innych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku, o którym mowa w art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: iod@airport.gdansk.pl.

Specjalista ds. inwestycji

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji

Wymagania:

• wykształcenie minimum średnie budowlane
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzoru w specjalności konstrukcyjno–budowlanej
• znajomość prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych
• komunikatywna znajomość języka angielskiego
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Ms Office
• posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B.

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

• kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego
• współuczestnictwo w przygotowaniu i pozyskaniu zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz innymi aktami prawnymi decyzji administracyjnych pozwalających na rozpoczęcie procesu budowlanego
• pełnienie funkcji Inżyniera/Kierownika Kontraktu na powierzonych budowach
• reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z postanowieniami umowy, dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę wraz z innymi prawomocnymi decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
• weryfikacja ilości i jakości robót w trakcie oraz po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów oraz dokumentów płatniczych i faktur wykonawcy
• udział we wszystkich spotkaniach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

Dodatkowym atutem będzie:
• wykształcenie wyższe budowlane
• dodatkowe uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzoru w specjalności drogowej (drogi, ulice, lotniska)
• min. 3-letnie doświadczenie w pracy w obsłudze po stronie Inwestora w realizacji inwestycji
• znajomość obsługi komputera w środowisku: NORMA PRO, MS PROJECT, AUTOCAD.

Oferujemy:
• umowę o pracę
• opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
• stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
• atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.


Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres:

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
Ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk

lub e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: „Rekrutacja Specjalista ds. inwestycji”. Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

Termin przesyłania aplikacji: 15.02.2019r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w innych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku, o którym mowa w art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: iod@airport.gdansk.pl.

Młodszy Wartownik

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów do Służby Ochrony Lotniska na stanowisko: Młodszy Wartownik

Wymagania:

• Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej*,
• Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• Prawo jazdy kategorii B.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. zaprasza na rozmowy kwalifikacyjne również kandydatów, którzy nie posiadają wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ale są gotowi go zdobyć. Warunkiem zatrudnienia będzie ukończenie odpłatnego kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz uzyskanie ww. wpisu.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. daje gwarancję zatrudnienia kandydatowi po uzyskaniu przedmiotowego wpisu i pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego. Informujemy, że zgodnie z polskim prawem o wpis mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21. rok życia. Koszt kursu spoczywa na osobie ubiegającej się o pracę.

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

• Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagaży na granicy strefy zastrzeżonej lotniska
• Zapewnienie właściwego poziomu kontroli pasażerów
• Dbanie o bezpieczeństwo pasażerów i personelu pracującego na terenie portu lotniczego.
Oferujemy:
• Umowę o pracę,
• Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej,
• Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia,
• Pracę zmianową w systemie równoważnym.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
e-mail: kadry@airport.gdansk.pl
zamieszczając w tytule wiadomości: "Rekrutacja SOL".

Prosimy o przysyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w innych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku, o którym mowa w art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: iod@airport.gdansk.pl.

Agent Obsługi Pasażerskiej- oferta firmy Welcome A.S.

JESTEŚ OSOBĄ POZYTYWNĄ PEŁNĄ PASJI I ENERGII? CHCESZ PRACOWAĆ W TĘTNIĄCYM ŻYCIEM MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKU? CHCESZ ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE W OBSŁUDZE KLIENTA W FIRMIE O USTABILIZOWANEJ POZYCJI NA RYNKU? JEŚLI KOMUNIKUJESZ SIĘ SWOBODNIE W JĘZYKU ANGIELSKIM, TO WYSTARCZY. NASI TRENERZY DADZĄ CI WSPARCIE I WSZYSTKIEGO NAUCZĄ. WELCOME AIRPORT SERVICES - największy Agent Handlingowy pod względem ilości obsługiwanych przewoźników, świadczący usługi w zakresie obsługi pasażerskiej, płytowej oraz cargo dla ponad 70 linii lotniczych. Do oddziału w Gdańsku poszukuje osób do pracy na stanowisku : AGENT OBSŁUGI PASAŻERSKIEJ

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

• OBSŁUGA PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU NA KAŻDYM ETAPIE PODRÓŻY ZGODNIE ZE STANDARDAMI LINII LOTNICZYCH
• OBSŁUGA GATE' ÓW
• POMOC PASAŻEROM PRZY NIEREGULARNOŚCIACH (OPÓŹNIENIA, ODWOŁANIA SAMOLOTÓW )

CO OFERUJEMY:
• UMOWA O PRACĘ
• BRAK OKRESU PRÓBNEGO
• WYNAGRODZENIE BRUTTO 3105 PLN
• ELASTYCZNE GODZINY PRACY( MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA PRACY Z NAUKĄ)
• PRZEJRZYSTĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY
• PRACĘ W MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKU
• PEŁNE WSPARCIE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI POWIERZONYCH ZADAŃ
• PAKIET CIEKAWYCH SZKOLEŃ Z ZAKRESU PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA
• PRYWATNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ,
• TALONY ŚWIĄTECZNE
• DOFINANSOWANIE WYJAZDÓW WAKACYJNYCH

CZEGO OCZEKUJEMY:
• ELASTYCZNOŚCI I DYSPOZYCYJNOŚCI ( PRACA RÓWNIEŻ W WEEKENDY I ŚWIĘTA)
• ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE SWOBODNEJ KOMUNIKACJI - B2
• UMIEJĘTNOŚCI PRACY W ZESPOLE
• WYSOKO ROZWINIĘTYCH UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH
• WYSOKIEJ KULTURY OSOBISTEJ
• UMIEJĘTNOŚCI PRACY POD PRESJĄ CZASU I ODPORNOŚCI NA STRES
• DOŚWIADCZENIE W OBSŁUDZE KLIENTA BĘDZIE DODATKOWYM ATUTEM

Zainteresowane osoby prosimy o aplikowanie tylko za pomocą poniższego linka rekrutacyjnego:

Aplikacja na stanowisko: Agent Obsługi Pasażerskiej GPP 2019

DOŁĄCZ DO NAS
ZACZNIJ ODLOTOWĄ PRACĘ !


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Pracownik Obsługi Płytowej - oferta firmy Welcome A.S.

WELCOME AIRPORT SERVICES jeden z największych Agentów Handlingowych w Polsce pod względem ilości obsługiwanych przewoźników, świadczący usługi w zakresie obsługi pasażerskiej, płytowej oraz cargo dla ponad 70 linii lotniczych. Do oddziału w Gdańsku poszukuje osób na stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI PŁYTOWEJ Miejsce pracy: Gdańsk (Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy) Jesteś osobą pozytywną pełną pasji i energii? Chcesz pracować przy obsłudze największych samolotów lądujących na polskich lotniskach? Posiadasz prawo jazdy kategorii B i chęci do pracy? To wystarczy! Nasi trenerzy dadzą Ci wsparcie i wszystkiego nauczą!

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

- załadunek i rozładunek bagażu i towarów cargo
- obsługa specjalistycznego sprzętu lotniskowego
- sortowanie bagażu przy użyciu nowoczesnych systemów sortujących
- dbałość o stan techniczny obsługiwanego sprzętu.

NASZE OCZEKIWANIA:
- prawo jazdy kat. B,
- gotowość do pracy pod presją czasu
- umiejętność pracy w zespole,
- elastyczność i dyspozycyjność ( praca w weekendy i w święta )

NASZA OFERTA:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (bez okresu próbnego),
- wynagrodzenie brutto od 3105 brutto,
- możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku usług lotniskowych,
- gwarantowany wzrost wynagrodzenia i ciągły rozwój zawodowy,
- szkolenia i kwalifikacje uznawane w europejskim lotnictwie cywilnym
- wsparcie coacha na początku kariery,
- bogaty pakiet benefitów:
 prywatna opieka medyczna
 dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych
 program pożyczek i zapomóg
 dofinansowanie karty sportowej
 talony i paczki świąteczne.

DOŁĄCZ DO NAS
ZACZNIJ ODLOTOWĄ PRACĘ!

PROSIMY APLIKOWAĆ TYLKO POPRZEZ PODANY LINK: REKRUTACJA - WELCOME - pracownik obsługi płytowej

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami

Sprzedawca - oferta firmy Lagardere

Firma Lagardere poszukuje Sprzedawcy do sklepu wolnocłowego Aelia Duty Free

Wymagania:

- komunikatywny język angielski,
- możliwość pracy w trybie zmianowym,
- doświadczenie w sprzedaży - mile widziane.

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
- koordynację i dbałość o właściwą ekspozycję produktu w sklepie,
- obsługę klienta.


Oferujemy:
- umowę o pracę,
- premia prowizyjna wypłacana w każdym miesiącu,
- prywatna opieka medyczna,
- rabat pracowniczy,
- elastyczne godziny pracy,
- modowy uniform,
- karta multisport.

CV prosimy wysyłać na adres: perfect@perfectconsulting.pl

Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Sprzedawcy przez Perfect Consulting.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Perfect Consulting.
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Perfect Consulting do celów: Przekazania podmiotom trzecim.