Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Praca

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Praktykant – Koordynator Ruchu Lotniczego Naziemnego

Wymagania:

• umiejętności doskonałej organizacji pracy
• umiejętności pracy w zespole
• umiejętności działania w sytuacjach stresowych
• gotowości do pracy w równoważnym systemie czasu pracy (system zmianowy)
• dobrej znajomości języka angielskiego
• znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office
• prawa jazdy kategorii B
• wykształcenia minimum średniego preferowanego technicznego
Dodatkowym atutem będzie znajomość branży lotniczej oraz posiadanie uprawnień Koordynatora Ruchu Lotniczego Naziemnego.

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

• zarządzanie ruchem statków powietrznych na płytach postojowych
• prowadzenie i ustawianie statków powietrznych na stanowiskach postojowych
• nadzór nad ruchem pojazdów i pieszych na płytach postojowych
• regulowanie środowiska przyrodniczego w celu minimalizowania ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami i innymi zwierzętami oraz opracowanie i wdrażanie najlepszych praktyk przeciwdziałających temu zjawisku
• prowadzenie monitoringu stanów zwierząt oraz ich siedlisk zarówno na terenie lotniska jak i na terenach do niego przyległych

Oferujemy:
•Umowę o pracę
•Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
•Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
•Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji – CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: „Rekrutacja Dział Operacyjny” (prosimy o przysłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF)

lub listownie na adres:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
Ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922).”

Kierowca operator sprzętu – (praca sezonowa)

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierowca operator sprzętu (praca sezonowa)

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 • posiadanie prawa jazdy kat.: B, C, CE
 • aktualne badanie psychologiczne
 • dyspozycyjność i odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność i samodzielność w działaniu

Mile widziane:

 • ukończony kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy i/lub szkolenie okresowe dla kierowców
 • karta kierowcy
 • uprawnienia do obsługi wózków z napędem silnikowym naładownych i załadowczych
 • uprawnienia do obsługi ładowarki
 • uprawnienia spawalnicze
 • podstawowa znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony (zima – od 02.11.2017 do 31.03.2018 r.)
 • możliwość nawiązania współpracy w kolejnych sezonach zimowych
 • opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

 • udział w odśnieżaniu nawierzchni utwardzonych sprzętem lotniskowym
 • prace związane z utrzymaniem i naprawą nawierzchni oraz obiektów lotniskowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
Ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
lub e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: „Kierowca operator sprzętu”. Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922).”

DYSPOZYTOR CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I DOZORU TECHNICZNEGO

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne (elektrotechnika, AUTOMATYKA, elektronika, inteligentne instalacje elektryczne, zarządzanie obiektami, wentylacja – klimatyzacja)
 • Znajomość zagadnień związanych z systemem BAS (Building Automation System) - instalacje utrzymania komfortu, zarządzania wytwarzaniem i dystrybucją ciepła i chłodu, nadzór instalacji technicznych, wind itp.
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Uprawnienia SEP I Grupa „E” do 1kV
 • Uprawnienia SEP II Grupa „E”

Dodatkowym atutem będzie

 • Znajomość obsługi systemu BMS (Building Management Systems)
 • Doświadczenie na stanowisku technicznym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia SEP I Grupa „E” do 15 kV
 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

 • stały nadzór oraz codzienna kontrola urządzeń oraz systemów funkcjonujących w terminalach pasażerskich
 • zapewnienie ciągłości eksploatacji w/ w urządzeń oraz systemów
 • umiejętne zarządzanie eksploatacją terminali poprzez systemy sterowania i nadzoru
 • samodzielne usuwanie usterek niecierpiących zwłoki
 • w przypadku wystąpienia awarii dysponowanie do ich usunięcia służb portu lotniczego lub podmiotów zewnętrznych
 • nadzór nad wykonywanymi przeglądami oraz naprawami.

OFERUJEMY

 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres:


Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
e-mail: kadry@airport.gdansk.pl


Zamieszczając w tytule wiadomości: "Rekrutacja Dział Techniczny". Prosimy o przysyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.


Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
"Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922).”

MŁODSZY WARTOWNIK

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. zaprasza na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów nie posiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do SŁUŻBY OCHRONY LOTNISKA na stanowisko: MŁODSZY WARTOWNIK

Wymagania:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Prawo jazdy kategorii „B”
 • Warunkiem zatrudnienia będzie ukończenie odpłatnego kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Koszt przedmiotowego kursu spoczywa na osobie ubiegającej się o pracę. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. po uzyskaniu przedmiotowego wpisu, daje gwarancję zatrudnienia w przypadku pomyślnego przejścia procesu rekrutacyjnego.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

 • Zapewnienie właściwego poziomu kontroli pasażerów,
 • Dbanie o bezpieczeństwo pasażerów i personelu pracujacego na terenie portu lotniczego.

Zainteresowane osoby, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres:

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
e-mail: kadry@airport.gdansk.pl
zamieszczając w tytule wiadomości: "Rekrutacja SOL".

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
"Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).”

Służba Ochrony Lotniska - Młodszy Wartownik

Wymagania:

 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Prawo jazdy kategorii "B".

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

 • Zapewnienie właściwego poziomu kontroli pasażerów,
 • Dbanie o bezpieczeństwo pasażerów i personelu pracujacego na terenie portu lotniczego.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres:

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
e-mail: kadry@airport.gdansk.pl
zamieszczając w tytule wiadomości: "Rekrutacja SOL".

Prosimy o przysyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

"Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).”

Pracownik Obsługi Płytowej - oferta firmy Welcome A.S.

WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku poszukuje osób na stanowisko: Pracownik Obsługi Płytowej.

Wymagania:

• Dyspozycyjność minimum 140 godz. miesięcznie
• Praca w systemie zmianowym (również soboty i niedziele), godziny nocne i świąteczne
• Umiejętność pracy w zespole
• Umiejętność pracy pod presją czasu
• Prawo jazdy kat.B
• Wysoka kultura osobista
• Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

• załadunek/ rozładunek bagażu i towarów cargo
• sortowanie i segregowanie bagaży zgodnie z instrukcjami przewoźników
• obsługa sprzętu lotniskowego
• dbałość o stan techniczny obsługiwanego sprzętu


Oferujemy:
• możliwość rozwoju zawodowego
• pracę w oparciu o umowę o pracę lub na zlecenie ( możliwość wybrania formy współpracy )
• elastyczne godziny pracy, możliwość łączenia pracy z innymi obowiązkami
• pakiet atrakcyjnych szkoleń uprawniających do pracy na terenie lotniska
• pracę w dynamicznym zespole
• atrakcyjny pakiet socjalny


Osoby zainteresowane prosimy o przeslanie CV na adres: rekrutacja_gdn@welcome-as.pl z dopiskiem w tytule:
Pracownik Obsługi Płytowej

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy sie tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Welcome Airport Services Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

Port Lotniczy Gdańsk Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszego ogłoszenia i za proces rekrutacyjny WELCOME Airport Services Sp. z o.o.

Agent Obsługi Pasażerskiej- oferta firmy Welcome A.S.

WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku poszukuje osób na stanowisko: Agent Obsługi Pasażerskiej

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie
 • Dyspozycyjność 
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej konwersacji -B1
 • Praca w systemie zmianowym (również soboty i niedziele), godziny nocne i świąteczne
 • Umiejętność pracy w zespole 
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność i wysokie umiejętności interpersonalne
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

 • Odprawa biletowo-bagażowa
 • Kontrola dokumentów podróży
 • Prowadzenie pasażerów do samolotu
 • Pomoc pasażerom w zakłóceniach w ruchu lotniczym

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Elastyczne godziny pracy, możliwość łączenia pracy z innymi obowiązkami
 • Możliwość pracy w firmie o wieloletniej tradycji
 • Pakiet atrakcyjnych szkoleń uprawniających do pracy na terenie lotniska
 • Pracę w dynamicznym zespole
 • Pracę w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie - możliwość wyboru formy zatrudnienia
 • Atrakcyjny pakiet socjalny

Osoby zainteresowane prosimy o przeslanie CV na adres: rekrutacja_gdn@welcome-as.pl z dopiskiem w tytule: Agent Obsługi Pasażerskiej

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy sie tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Welcome Airport Services Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

Port Lotniczy Gdańsk Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść niniejszego ogłoszenia i za proces rekrutacyjny WELCOME Airport Services Sp. z o.o.