Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Praca

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Koordynator Ruchu Lotniczego Naziemnego

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: Koordynator Ruchu Lotniczego Naziemnego

Wymagania:

• co najmniej wykształcenie średnie techniczne
• prawo jazdy kategorii B
• znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
• dobra znajomość języka angielskiego
• umiejętność działania w sytuacjach stresowych
• umiejętność doskonałej organizacji pracy
• umiejętność pracy w zespole
• dodatkowym atutem będzie znajomość branży lotniczej oraz posiadanie uprawnień Koordynatora Ruchu Lotniczego Naziemnego.

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

• całoroczna praca na płycie lotniska (na otwartym terenie)
• praca w systemie równoważnym – zmiany w ciągu całej doby do 12h
• zarządzanie ruchem statków powietrznych na płytach postojowych
• prowadzenie i ustawianie statków powietrznych na stanowiskach postojowych w polu ruchu naziemnego
• nadzór nad ruchem pojazdów i pieszych na płytach postojowych
• regulowanie środowiska przyrodniczego w celu minimalizowania ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami i innymi zwierzętami oraz opracowanie i wdrażanie najlepszych praktyk przeciwdziałających temu zjawisku
• prowadzenie monitoringu stanów zwierząt oraz ich siedlisk zarówno na terenie lotniska jak i na terenach do niego przyległych.

Oferujemy:
• Umowę o pracę,
• Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej,
• Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• Curriculum Vitae,
• list motywacyjny.

Dokumenty należy kierować na adres:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. J. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk


Z dopiskiem „Rekrutacja Dział Operacyjny”
lub na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl zamieszczając w tytule wiadomości „Rekrutacja Dział Operacyjny”.

„Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
"Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).”


Datą dostarczenia oferty jest data wpływu do siedziby Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk.

Dodatkowe informacje:
• kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie.

Młodszy Wartownik

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów do Służby Ochrony Lotniska na stanowisko: Młodszy Wartownik

Wymagania:

• Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej*,
• Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• Prawo jazdy kategorii B.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. zaprasza na rozmowy kwalifikacyjne również kandydatów, którzy nie posiadają wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ale są gotowi go zdobyć. Warunkiem zatrudnienia będzie ukończenie odpłatnego kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz uzyskanie ww. wpisu.

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. daje gwarancję zatrudnienia kandydatowi po uzyskaniu przedmiotowego wpisu i pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego. Informujemy, że zgodnie z polskim prawem o wpis mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21. rok życia. Koszt kursu spoczywa na osobie ubiegającej się o pracę.

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

• Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagaży na granicy strefy zastrzeżonej lotniska
• Zapewnienie właściwego poziomu kontroli pasażerów
• Dbanie o bezpieczeństwo pasażerów i personelu pracującego na terenie portu lotniczego.
Oferujemy:
• Umowę o pracę,
• Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej,
• Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia,
• Pracę zmianową w systemie równoważnym.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
e-mail: kadry@airport.gdansk.pl
zamieszczając w tytule wiadomości: "Rekrutacja SOL".

Prosimy o przysyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
"Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2016 poz. 922 tekst jednolity z póź. zm.).”