Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Praca

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Referent ds. ekonomicznych

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydata do Działu Analiz Ekonomicznych i Marketingu na stanowisko: Referent ds. ekonomicznych

Wymagania:

• wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne w zakresie finansów, transportu lub zarządzania)
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną konwersację z kontrahentami zagranicznymi
• obsługa komputera, w tym biegła znajomość programów prezentacyjnych oraz arkusza kalkulacyjnego
• prawo jazdy kat. B
• znajomość zagadnień transportowych, gospodarki pomorskiej oraz sytuacji gospodarczej Polski
• pożądane cechy osobowościowe: zdolności sprzedażowe, wysokie zdolności interpersonalne, energia w wykonywaniu zadań, kultura osobista, otwartość, zdolność oddziaływania na innych, zdolności analityczne

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

• współpraca z liniami lotniczymi i touroperatorami
• opracowywanie sprawozdań oraz rocznych budżetów i dwuletnich planów gospodarczych
• przygotowanie analiz ekonomicznych na potrzeby Spółki i zewnętrznych instytucji
• współpraca z najemcami, reklamodawcami i innymi kontrahentami Spółki
• prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia Spółki
• prowadzenie działań związanych z przeprowadzaniem badań marketingowych i analiz rynku
• sporządzanie prezentacji dotyczących działalności Spółki.

Oferujemy:
• umowę o pracę
• opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
• pracę w młodym zespole
• stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
• atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji – CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: „Rekrutacja Marketing” (prosimy o przysłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF)

lub listownie na adres:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
Ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
„Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922).”

Samodzielny Energetyk

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów do Działu Technicznego CARGO na stanowisko: Samodzielny Energetyk

Wymagania:

 • Doświadczenie minimum 2 lata na stanowisku technicznym
 • Wykształcenie minimum średnie techniczne kierunkowe (elektryk, energetyk)
 • Umiejętności działania w trudnych sytuacjach związanych z pracą w ruchu
 • Uprawnienia SEP „E” Grupa I do pracy przy napięciu 15kV lub wyższe
 • Uprawnienia SEP „D” Grupa I do pracy przy napięciu 15kV lub wyższe
 • Prawo jazdy kategorii „B”

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość prawa energetycznego
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

 • stały nadzór oraz codzienna kontrola urządzeń oraz systemów funkcjonujących na lotnisku
 • zapewnienie ciągłości eksploatacji w/ w urządzeń oraz systemów
 • umiejętne zarządzanie eksploatacją stacji elektroenergetycznych
 • samodzielne usuwanie usterek niecierpiących zwłoki
 • nadzór nad wykonywanymi przeglądami oraz naprawami.

Od powyższych kandydatów oczekujemy:

 • Umiejętności pracy w zespole
 • Umiejętności zarządzania własnym czasem pracy
 • Samodzielności, rzetelności i odporności na stres,
 • Dokładności i terminowości wykonania powierzonych zadań
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do Działu Personalnego na adres: Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o, ul. J. Słowackiego 200; 80-298 Gdańsk lub na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl zamieszczając w tytule wiadomości „Rekrutacja Dział Techniczny”.

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie.

MŁODSZY WARTOWNIK

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. zaprasza na rozmowy kwalifikacyjne kandydatów nie posiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do SŁUŻBY OCHRONY LOTNISKA na stanowisko: MŁODSZY WARTOWNIK

Wymagania:

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Prawo jazdy kategorii „B”
 • Warunkiem zatrudnienia będzie ukończenie odpłatnego kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Zgodnie z polskim prawem o wpis mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 21. rok życia. Koszt przedmiotowego kursu spoczywa na osobie ubiegającej się o pracę. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. po uzyskaniu przedmiotowego wpisu, daje gwarancję zatrudnienia w przypadku pomyślnego przejścia procesu rekrutacyjnego.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

 • Zapewnienie właściwego poziomu kontroli pasażerów,
 • Dbanie o bezpieczeństwo pasażerów i personelu pracujacego na terenie portu lotniczego.

Zainteresowane osoby, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres:

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
e-mail: kadry@airport.gdansk.pl
zamieszczając w tytule wiadomości: "Rekrutacja SOL".

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
"Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).”

Służba Ochrony Lotniska - Młodszy Wartownik

Wymagania:

 • Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Prawo jazdy kategorii "B".

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

 • Zapewnienie właściwego poziomu kontroli pasażerów,
 • Dbanie o bezpieczeństwo pasażerów i personelu pracujacego na terenie portu lotniczego.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres:

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk
e-mail: kadry@airport.gdansk.pl
zamieszczając w tytule wiadomości: "Rekrutacja SOL".

Prosimy o przysyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:

"Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 tekst jednolity z póź. zm.).”