Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Wynajem powierzchni

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

NOWE POWIERZCHNIE DO WYNAJĘCIA W TERMINALACH PASAŻERSKICH

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011

10 maja 2018 r.

 

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Słowackiego 200,

zaprasza do udziału w Konkursie

na najem powierzchni handlowych w celu prowadzenia działalności usługowej polegającej na wynajmie samochodów osobowych
w terminalu pasażerskim T2
Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy (część I).


1. Szczegółowy Regulamin Konkursu wraz z Załącznikami Oferenci mogą uzyskać w Sekretariacie Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o. o. („PLG”), ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk w godzinach 8.00 – 15.00 lub drogą elektroniczną.

2. W celu uzyskania materiałów konkursowych należy zwrócić się z wnioskiem osobiście w sekretariacie PLG, faksem na numer: +48 58 345-22-83 lub na adres mailowy: marketing@airport.gdansk.pl, podając nazwę, siedzibę oraz nr/mail kontaktowy zainteresowanego. W zależności od życzenia zainteresowanych Oferentowi zostaną wydane materiały konkursowe lub link, login oraz hasło niezbędne do elektronicznego pobrania materiałów przetargowych.

3. PLG zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.