Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Wynajem powierzchni

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

NOWE POWIERZCHNIE DO WYNAJĘCIA W TERMINALACH PASAŻERSKICH

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011

28 listopada 2012 r. - przetarg

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Słowackiego 200,

zaprasza do udziału w Konkursie

na prowadzenie działalności usługowej i/lub handlowej w terminalu pasażerskim T2 w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy (CZĘŚĆ I)

1. Szczegółowy Regulamin Konkursu wraz z Załącznikami Oferenci mogą uzyskać w Sekretariacie Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o. o. („PLG”),
ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk w godzinach 8.00 – 15.00 lub drogą elektroniczną.

2. W celu uzyskania materiałów konkursowych należy zwrócić się z wnioskiem osobiście w sekretariacie PLG lub faksem na numer: +48 58 345-22-83 podając swoją nazwę, siedzibę oraz nr/mail kontaktowy. W zależności od życzenia zainteresowanych Oferentowi zostaną wydane materiały konkursowe lub link, login i hasło niezbędne do elektronicznego pobrania materiałów konkursowych.

3. PLG zastrzega sobie prawo unieważnienia Przetargu bez podania przyczyn.