Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Wynajem powierzchni

informacja lotniskowa 801 066 808

Z telefonów komórkowych +48 525 673 531 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

NOWE POWIERZCHNIE DO WYNAJĘCIA W TERMINALACH PASAŻERSKICH

Przetargi aktualne  |  Archiwum:  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011

30 grudnia 2015 r. - przetarg

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Port Lotniczy Gdańsk Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Słowackiego 200,

zaprasza do udziału w Konkursie

na najem powierzchni w celu prowadzenia działalności handlowej
i gastronomicznej w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy – master concession

1. Najem dotyczy wielu pomieszczeń i związany jest z równoczesnym prowadzeniem działalności handlowej, w tym sklepu duty-free oraz działalności gastronomicznej. Więcej informacji pod numerem telefonu +48 58 348-11-45 lub adresem mailowym a.skonieczny@airport.gdansk.pl.

2. Szczegółowy Regulamin Konkursu wraz z Załącznikami Oferenci mogą uzyskać w Sekretariacie Spółki, ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku lub drogą elektroniczną.

3. W celu uzyskania materiałów konkursowych należy zwrócić się z wnioskiem osobiście w sekretariacie Spółki lub faxem na numer: +48 58 345-22-83 podając swoją nazwę, siedzibę oraz nr/mail kontaktowy. W zależności od życzenia zainteresowanych Oferentowi zostaną wydane materiały konkursowe lub link, login i hasło niezbędne do elektronicznego pobrania materiałów konkursowych.

4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.