Gdańsk -0 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opublikowano: 2023-02-24

  Data aplikacji: 2023-11-30

  A A A

  ​​​​​​​Ratownik Medyczny (pielęgniarka PRM) w Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej w Porcie Lotniczym Gdańsk

  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
  poszukuje kandydatów na stanowisko:
  Ratownik Medyczny (pielęgniarka PRM) w Zakładowej Lotniskowej Straży  Pożarnej


  Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

  •    udzielanie niezbędnej pomocy medycznej na lotnisku,
  •    czynny udział w akcjach ratowniczych oraz w innych działaniach interwencyjnych, 
  •    czynny udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych oraz ćwiczeniach. 

  Wymagania:
  •    posiadanie wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego,
  •    posiadanie kwalifikacji ratownika PRM lub pielęgniarki PRM, 
  •    posiadanie prawa jazdy min. kat B.

  Wymagania dodatkowe/preferowane:
  •      posiadanie prawa jazdy kat C,
  •      gotowość do zdobycia uprawnień ratownika- strażaka, 
  •      znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.


  Oferujemy:
  •    umowę o pracę,
  •    opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej,
  •    stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
  •    atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres: 

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  Dział Personalny
  Ul. Słowackiego 200
  80-298 Gdańsk

  lub e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: „Rekrutacja Ratownik”. Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

  Port Lotniczy Gdańsk zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia ogłoszenia.
  Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

  W przypadku woli udziału w projektach rekrutacyjnych w przyszłości prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w innych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. Zostałem poinformowany o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie.”

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku, o którym mowa w art. 221§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: iod@airport.gdansk.pl.