Gdańsk, 11OC

Opublikowano: 2019-12-05

Data aplikacji: 2020-01-15

A A A

Kasjer CARGO

 

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kasjer CARGO

Opis stanowiska:
•    Nadzór i kontrola nad przesyłkami oraz dokumentacją towarowo–magazynową
•    Prowadzenie rejestracji przesyłek
•    Wystawianie faktur i prowadzenie rozliczeń
•    Obsługa dokumentacyjna przesyłek lotniczych
•    Obsługa systemów informatycznych przewoźników i Cargo
•    Współpraca z przewoźnikami i innymi klientami Cargo


Wymagania:
•    Wykształcenie minimum średnie
•    Dobra znajomość języka angielskiego  
•    Znajomość pakietu MS Office
•    Umiejętność działania w grupie
•    Umiejętność zarządzania własnym czasem pracy
•    Samodzielność, rzetelność i odporność na stres
•    Dokładność i terminowość wykonania powierzonych zadań

Dodatkowym atutem będzie: 
•    Znajomość przepisów związanych z towarowym transportem lotniczym


Oferujemy:
•    umowę o pracę
•    opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
•    stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
•    atrakcyjne warunki zatrudnienia
•    dodatkowe świadczenia

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: Rekrutacja CARGO.
Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF. 

Aplikację można również wysłać pocztą na adres: 
Dział Personalny
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk
ul. Słowackiego 200 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”
 
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest  obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 

Kontakt