Gdańsk 19 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opublikowano: 2022-07-29

  Data aplikacji: 2022-08-31

  A A A

  Kierowca Operator Sprzętu Pożarniczego Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej

  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
  poszukuje kandydatów posiadających uprawnienia strażaka PSP
  na stanowisko
  Kierowcy Operatora Sprzętu Pożarniczego
  Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarne

  Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:
  •    czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w innych działaniach interwencyjnych prowadzonych przez ZLSP
  •    czynny udział w szkoleniach teoretycznych i praktycznych oraz ćwiczeniach bojowych
  •    kierowanie i obsługa lotniskowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych i ich wyposażenia
  •    utrzymywanie wymaganej sprawności fizycznej
  •    przestrzeganie ustalonego porządku służby
  •    dbałość o powierzony sprzęt ratowniczo-gaśniczy, jego obsługę, konserwację i prawidłowe użytkowanie.

  Wymagania:
  •    posiadanie wykształcenia co najmniej średniego
  •    posiadanie wyszkolenia pożarniczego w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie w zawodzie strażaka lub równorzędne (wyszkolenie OSP jest niewystarczające)
  •    posiadanie prawa jazdy min. kat B, C
  •    znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.


  Dodatkowym atutem będzie:
  •    czynne prawo jazdy kategorii C+E
  •    ukończone szkolenie z ratownictwa medycznego (kurs KPP)
  •    ukończony kurs w ośrodku szkolenia dla strażaków Lotniskowych Straży Pożarnych,
  •    uprawnienia na wykonywanie badań i przeglądów hydrantów wewnętrznych
  i zewnętrznych oraz gaśnic

  Oferujemy:
  •    umowę o pracę
  •    opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej
  •    stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie
  •    atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.

  Określenie wymiaru czasu pracy:
  •    Kierowca Operator Sprzętu Pożarniczego ZLSP – praca zmianowa w systemie 
  12-godzinnym.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: Rekrutacja KOSP.
  Prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

  Aplikację można również wysłać pocztą na adres: 
  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
  Dział Personalny
  ul. Słowackiego 200 
  80-298 Gdańsk

  Port Lotniczy Gdańsk zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia ogłoszenia.

  Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

  W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli: 
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem”.

  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest  obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.