Opublikowano: 2019-09-23

Data aplikacji: 2019-11-15

A A A

Kierowca operator sprzętu (praca sezonowa)

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierowca operator sprzętu ( praca sezonowa ).

Do obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie:

- udział w odśnieżaniu nawierzchni utwardzonych sprzętem lotniskowym

- prace związane z utrzymaniem i naprawą nawierzchni

- prace remontowe na obiektach lotniskowych.

Wymagania:

- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe

- posiadanie prawa jazdy kat.: B, C, CE

- aktualne badanie psychologiczne

- dyspozycyjność i odporność na stres

- umiejętność pracy w zespole

- komunikatywność i samodzielność w działaniu.

Mile widziane:

- ukończony kurs dokształcający kierowców przewożących rzeczy i/lub szkolenie okresowe dla kierowców

- karta kierowcy

- uprawnienia do obsługi wózków z napędem silnikowym naładownych i załadowczych

- uprawnienia do obsługi ładowarki

- uprawnienia spawalnicze

- podstawowa znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

- umowę o pracę na czas określony (zima – od 04.11.2019r. do 31.03.2020r.)

- możliwość nawiązania współpracy w kolejnych sezonach zimowych

- opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej

- atrakcyjne warunki zatrudnienia.

                                                                                                                        

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: "Rekrutacja Kierowca Operator Sprzętu". Prosimy o przysyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

Aplikację można również wysłać pocztą na adres:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Kontakt