Gdańsk, 11OC

Opublikowano: 2019-08-01

Data aplikacji: 2019-08-31

A A A

Koordynator Ruchu Lotniczego Naziemnego

Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: Koordynator Ruchu Lotniczego Naziemnego

 

Podstawowe obowiązki:

 • całoroczna praca na płytach lotniska (na otwartym terenie, wpływ warunków atmosferycznych),
 • praca w systemie równoważnym – zmiany w ciągu całej doby do 12h,
 • zarządzanie ruchem statków powietrznych na płytach postojowych,
 • prowadzenie i ustawianie statków powietrznych na stanowiskach postojowych w polu ruchu naziemnego,
 • nadzór nad ruchem pojazdów i pieszych na płytach postojowych,
 • regulowanie środowiska przyrodniczego w celu minimalizowania ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami i innymi zwierzętami oraz opracowanie i wdrażanie najlepszych praktyk przeciwdziałających temu zjawisku,
 • prowadzenie monitoringu stanów zwierząt oraz ich siedlisk zarówno na terenie lotniska jak i na terenach do niego przyległych.

Od kandydata oczekujemy:

 • co najmniej wykształcenia średniego technicznego,
 • prawa jazdy kategorii B,
 • znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętności doskonałej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu ornitologii, znajomość branży lotniczej oraz posiadanie uprawnień Koordynatora Ruchu Lotniczego Naziemnego.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Opiekę medyczną w prywatnej placówce medycznej,
 • Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dodatkowe świadczenia.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres e-mail: kadry@airport.gdansk.pl, zamieszczając w tytule wiadomości: "Rekrutacja Dział Operacyjny". Prosimy o przysyłanie dokumentów wyłącznie w formacie PDF.

Aplikację można również wysłać pocztą na adres:
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.
Dział Personalny
ul. Słowackiego 200
80-298 Gdańsk

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli, jeśli przekazane informacje obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane wrażliwe):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.” 

W przypadku chęci udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych w trakcie najbliższych 12 miesięcy prosimy o dołączenie dodatkowej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu udziału w podobnych projektach rekrutacyjnych prowadzonych w trakcie najbliższych 12 miesięcy przez Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. ”

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą spółki w Gdańsku przy ul. J. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: iod@airport.gdansk.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 108 z późn. zm). W przypadku rekrutacji do zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych podanie danych jest dobrowolne. W sytuacji przekazania w dokumentach rekrutacyjnych informacji obejmujących szczególne kategorie danych (dane wrażliwe) podstawę ich przetwarzania stanowi dobrowolnie wyrażona zgoda. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Przetwarzanie danych w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę będzie zachodziło do momentu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Kontakt