Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy

Plan parkingu

Biuro parkingu w Gdańsku +48 58 348 12 31

Z telefonów komórkowych +48 604 787 969 Koszt połączenia wg. stawek operatora sieci

Plan parkingów

KISS & FLY

0,00 PLN do 10 min

20,00 PLN do 20 min

10,00 PLN każde następne
10 min

KISS & FLY

0,00 PLN* do 45 min

20,00 PLN* do 55 min

10,00 PLN* każde następne
10 min

* wyłącznie dla autokarów o wysokości powyżej 2,9 m (pomiar wysokości pomiędzy tyczkami), które skorzystały z wyznaczonego dla nich wjazdu i zatrzymały się na wyznaczonej linii bezwzględnego zatrzymania „bus”

P1

4,50 PLN* każde rozpoczęte 30 min (do 2h)

7,00 PLN* każda następna rozpoczęta godzina

P3

4,00 PLN* każde rozpoczęte 30 minut (do 2h)

19,00 PLN 3h - 1 dzień

38,00 PLN 2 dni

57,00 PLN 3 dni

69,00 PLN 4-8 dni

89,00 PLN 9-21 dni

99,00 PLN 22-28 dni

5,00 PLN* każdy następny dzień

* opłata za każdą rozpoczętą godzinę/dobę

P4

19,00 PLN* 1-3 dni

69,00 PLN 4-8 dni

89,00 PLN 9-15 dni

99,00 PLN 22-28 dni

5,00 PLN* każda kolejna doba

* opłata za każdą rozpoczętą dobę

P5

19,00 PLN* 1-3 dni

69,00 PLN 4-8 dni

89,00 PLN 9-15 dni

99,00 PLN 22-28 dni

5,00 PLN* każda kolejna doba

* opłata za każdą rozpoczętą dobę

P6

18,00 PLN 1-2 dni

3,00 PLN* każdy następny dzień (3-10 dni)

2,00 PLN* każda następny dzień (11-14 dni)

52,00 PLN 15-21 dni

61,00 PLN 22-28 dni

3,00 PLN* każdy kolejny dzień

* opłata za każdą rozpoczętą dobę

RENT A CAR

15,00 PLN* Inne auta

* opłata za każdą rozpoczętą godzinę

PREMIUM

12,00 PLN Do 1 godziny

24,00 PLN Do 2 godzin

48,00 PLN Do 3 godzin

68,00 PLN 1 doba

68,00 PLN* każdy następny dzień (2-6 dni)

466,00 PLN 7-14 dni

476,00 PLN 15-21 dni

486,00 PLN 22-27 dni

10,00 PLN* każdy następny dzień

* opłata za każdą rozpoczętą dobę

Opłata za zagubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie danych z systemu parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania wynosi 100 złotych.

Opłata za zagubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie danych z systemu parkingowego można ustalić rzeczywisty czas parkowania wynosi 25 złotych plus opłata za parking.

Doba liczona jest jako 24 godziny rozpoczynające się od chwili wjazdu na parking.

Skrócony regulamin Strefy Kiss&Fly

 1. Strefa oznaczona jako kiss&fly jest strefą krótkiego postoju.
 2. Strefa niestrzeżona. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Zarządcę.
 3. Wjazd na teren strefy następuje za pobraniem biletu jednorazowego lub przy użyciu karty abonamentowej. W przypadku pobrania biletu jednorazowego klient ma 10 minut na wyjazd ze strefy kiss&fly lub przekodowanie biletu i wjazd na jeden z parkingów. W przypadku użycia karty abonamentowej klient ma 10 minut na wjazd na dedykowany parking dla abonamentów. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem strefy kiss&fly.
 4. Na terenie strefy kiss&fly obowiązują znaki drogowe oraz przepisy kodeksu drogowego.
 5. Warunki korzystania ze strefy kiss&fly:
  - usługa płatnego parkowania powyżej 10 minut lub 5 minut w sytuacji wskazanej w pkt. 6 poniżej.
 6. Bezpłatny 10 minutowy pobyt w strefie dotyczy tylko 4 pierwszych wjazdów w ciągu doby (00:00 – 23:59). W przypadku każdego kolejnego wjazdu zostaje on skrócony do 5 minut.
 7. W przypadku zgubienia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony bilet zgodnie z cennikiem.
 8. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem ze strefy kiss&fly w kasach automatycznych lub w przypadku zgubienia biletu w recepcji parkingu.
 9. W przypadku opuszczenia strefy bez dokonania należnej płatności i/lub podejmowania innych działań mających na celu unikniecie zapłacenia należnych kwot może zostać naliczona dodatkowa opłata porządkowa w wysokości 500 PLN, a pojazd zostanie wpisany na tzw. czarną listę i nie zostanie wpuszczony do strefy ani na parkingi do czasu uregulowania zaległych opłat. W przypadku konsumentów opłata porządkowa wynosi 150 PLN.
 10. Pełny regulamin strefy krótkiego postoju kiss&fly, dostępny jest na stronie internetowej Portu Lotniczego, stronie internetowej Zarządcy i w Biurze Obsługi Klienta na parkingu P1.

Pobierz regulamin Strefy Kiss&Fly (*.PDF)

Zarządca strefy: Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-660 Warszawa, ul. Koszykowa 59/6, telefon 22 629 59 44 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 200.000 PLN, w całości opłacony.

Skrócony regulamin parkingu

 1. Parking jest niestrzeżony. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Zarządcę. Wjazd na teren parkingu następuje za pobraniem biletu, przekodowaniem biletu z wjazdu głównego lub przy użyciu karty abonamentowej.
 2. Na terenie parkingu obowiązują znaki drogowe oraz przepisy kodeksu drogowego.
 3. Warunki korzystania z najmu miejsc parkingowych:
  - usługa płatnego parkowania w systemie abonamentowym
  - usługa płatnego parkowania w systemie godzinowym.
 4. W przypadku zgubienia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony bilet zgodnie z cennikiem.
 5. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem z parkingu w kasach automatycznych lub w przypadku zgubienia biletu w recepcji parkingu.
 6. Pełny regulamin parkingu, dostępny jest na stronie internetowej Portu Lotniczego, na stronie internetowej Zarządcy i w Biurze Obsługi Klienta na parkingu P1.

Pobierz regulamin Parkingów (*.PDF)

Zarządca parkingu: Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-660 Warszawa, ul. Koszykowa 59/6, telefon 22 629 59 44, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 200.000 PLN, w całości opłacony.

Jak korzystać ze strefy Kiss&Fly?

 1. Naciśnij przycisk na jednym z czterech wjazdów kiss &fly i pobierz bilet.
 2. Podjedź pod Terminal. Wysadź lub odbierz pasażerów a następnie udaj się do jednego z sześciu wyjazdów. Masz na to 10 bezpłatnych minut. Jeśli przekroczyłeś bezpłatne 10 minut opłać bilet w kasie automatycznej. Po opłaceniu biletu masz 15 minut na opuszczenie strefy.
 3. Włóż bilet do kolumny wyjazdowej i opuść strefę kiss&fly.

Jak korzystać z parkingów P1, P2, P4 i P5?

 1. Wybierz parking na który chcesz wjechać.
 2. Naciśnij przycisk na jednym z czterech wjazdów na kiss&fly i pobierz bilet. Na parkingi P1 i P5 można również wjechać bezpośrednio, pomijając strefę kiss&fly. Sprawdź na mapie możliwości wjazdu. Jeśli posiadasz rezerwację online, system powinien automatycznie wydrukować bilet. Jeśli nie, zeskanuj kod QR z rezerwacji i pobierz bilet.
 3. Kieruj się do wybranego parkingu. Masz na to 10 bezpłatnych minut. Pamiętaj! Nie skanując biletu na wjeździe na parking cały czas znajdujesz się w strefie Kiss&Fly. Przy wjazdach na parkingi korzystaj z biletu pobranego na wjeździe, nie skanuj kodu QR.
 4. Podjedź do wjazdu i zeskanuj posiadany bilet. Szlaban otworzy się. Możesz wjechać na parking.
 5. Przed udaniem się do samochodu opłać bilet zgodnie z cennikiem w kasie automatycznej.
 6. Podjedź do wyjazdu z danego parkingu. Zeskanuj opłacony bilet. Szlaban się otworzy.
 7. Opuść parking i udaj się do wyjazdu głównego. Pamiętaj, opuszczając parking, wjeżdżasz w strefę Kiss&Fly. Masz 10 bezpłatnych minut na opuszczenie strefy. Włóż opłacony bilet na wyjeździe głównym i opuść strefę.

INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O.

Firma zarządzająca
BZ WBK IV O/WARSZAWA
51 10901056 0000 0000 0606 7447
NIP: 522-24-20-314, REGON: 013258688

www.interparking.pl

ul. Koszykowa 59/6
00-660 Warszawa, Polska

Kontakt
Telefon:+48 22 629 59 44
Faks:+48 22 629 59 43

INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O.

Biuro parkingu w Gdańsku

www.airport.gdansk.pl/passenger/parking/parking-booking

ul. Słowackiego 210
80-298 Gdańsk

Adres e-mail: gdansk@interparking.com

Kontakt
Telefon:+48 58 348 12 31
Telefon:+48 58 348 13 31
Faks:+48 58 348 13 31
Tel. kom.:+48 604 787 969
Czynne
Poniedziałek - Niedziela24h