Gdańsk, 17OC

Airport City Gdańsk

Port Lotniczy Gdańsk obsługuje jeden z najsilniejszych regionów metropolitalnych w Polsce, jak i w Europie. Bogata siatka połączeń lotniczych, a przede wszystkim multimodalność miejsca oferują doskonałe możliwości komunikacji nie tylko całemu Trójmiastu, ale całemu Pomorzu. Tutaj powstało miejsce, którego potrzebuje udany biznes.

W bezpośredniej bliskości nowoczesnego Terminalu pasażerskiego T-2 powstanie kompleks, w którym znajdzie się przestrzeń dla biur, usług, gastronomii i hoteli. Centralna lokalizacja w pobliżu infrastruktury lotniskowej i bardzo dobre połączenie drogowe i kolejowe ze wszystkimi miastami regionu zapewni interesujące i komunikatywne środowisko pracy.

Projekt Airport City Gdańsk (ACG) zakłada powstanie kompleksu budynków biurowo-usługowych wraz z obiektami towarzyszącymi na obszarze przylegającym bezpośrednio do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym rozciąga się w kierunku północny zachód – południowy wschód, sąsiadując od południa z linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Teren ten oddzielony jest od Terminalu pasażerskiego T-2 estakadą PKM oraz nasypem kolejowym.

W ramach projektu ACG realizowane będą obiekty kubaturowe, drogi zewnętrzne wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, obsługujące teren ACG i Portu Lotniczego Gdańsk, układ dróg wewnętrznych, placów, chodników i ścieżek rowerowych, sieci zaopatrzenia w media i odprowadzające ścieki oraz wody opadowe, obiekty zagospodarowania terenu i małej architektury. Ponadto w ramach inwestycji zrealizowane zostaną zadania zapewniające na obszarze zieleń typu miejskiego.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub masz jakieś pytania, nie wahaj się skontaktować z nami.

Adam Skonieczny
Dyrektor ds. Airport City
tel. +48(58)3481145
a.skonieczny@airport.gdansk.pl

Airport city

Kontakt