Gdańsk, 11OC

Wnioski przepustkowe

Zgodnie z art. 81 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo Lotnicze: 

" Przebywanie w części lotniczej lotniska, a także na innym terenie wydzielonym i odpowiednio oznakowanym, a w szczególności ruch kołowy i pieszy oraz korzystanie z urządzeń lotniska, jest dozwolone tylko za zezwoleniem zarządzającego lotniskiem."

Dokumentem uprawniającym do przebywania w wyżej wymienionej części lotniska w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest przepustka wydawana przez Służbę Ochronny Lotniska.

 

  • Wniosek o wydanie czasowej karty identyfikacyjnej - pobierz pliki .PDF: Wniosek 1A (15.03.2019r.) i Wniosek_1B - dokumenty należy wydrukować dwustronnie
  • Wniosek o wydanie czasowej karty identyfikacyjnej  do strefy 4 - OGÓLNODOSTĘPNEJ - pobierz plik .PDF: Wniosek S4 (15.03.2019r.) - dokumenty należy wydrukować dwustronnie
  • Wniosek o wydanie przepustki samochodowej (pobierz plik .PDF) - dokument należy wydrukować dwustronnie
  • Instrukcja o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu osobowego, materiałowego i pojazdów na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im.Lecha Wałęsy oraz Zarządzenie Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk Sp. o.o. - wydanie lipiec 2018 roku (pobierz plik .PDF)

 

 

Kontakt