Gdańsk 4 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Wnioski przepustkowe

  Zgodnie z art. 81 ust.2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo Lotnicze: 

  " Przebywanie w części lotniczej lotniska, a także na innym terenie wydzielonym i odpowiednio oznakowanym, a w szczególności ruch kołowy i pieszy oraz korzystanie z urządzeń lotniska, jest dozwolone tylko za zezwoleniem zarządzającego lotniskiem."

  Dokumentem uprawniającym do przebywania w wyżej wymienionej części lotniska w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest przepustka wydawana przez Służbę Ochronny Lotniska.

  • Wniosek o wydanie czasowej karty identyfikacyjnej - pobierz plik.PDDF: "Wniosek o wydanie czasowej karty PLG 03 02 2021" i Wniosek_1B - dokumenty należy wydrukować dwustronnie
  • Wniosek o wydanie czasowej karty identyfikacyjnej  do strefy 4 - OGÓLNODOSTĘPNEJ - pobierz plik .PDF: "Wniosek S4 03 02 2021" - dokumenty należy wydrukować dwustronnie
  • Wniosek o wydanie przepustki samochodowej (pobierz plik .PDF) - dokument należy wydrukować dwustronnie
  • Instrukcja o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu osobowego, materiałowego i pojazdów na terenie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz Zarządzenie Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk Sp. o.o. – wydanie lipiec 2018 roku (pobierz plik. PDF)
   AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW: Załącznik Nr 2 – wzory kart identyfikacyjnych (pobierz plik. PDF), Załącznik Nr 4 – wzory przepustek na pojazdy (pobierz plik. PDF) (WZORY WAŻNE DO 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU), Załącznik Nr 6 – procedury dot. trzeźwości (pobierz plik .PDF), Załącznik Nr 1 - wzory wniosków (pobierz plik.PDF), Załącznik Nr 4 – wzory przepustek na pojazdy (pobierz plik.PDF)