Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o.

  Taryfa opłat lotniskowych Regulamin i cennik rękawów

  OPŁATY ZA OBSŁUGĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB O OGRANICZONEJ SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ

  1. Opłata za obsługę osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej pobierana jest za każdego pasażera odlatującego.
  2. Opłata określona w punkcie 1. wynosi 1,06 PLN (od 1 września 2022 roku) od 1 stycznia 2024 roku opłata wyniesie 1,14 PLN.
  3. Opłacie określonej w punkcie VI.2. nie podlegają:
   • pasażerowie tranzytowi,
   • dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania miejsca pasażerskiego w samolocie.

  INFRASTRUKTURA SCENTRALIZOWANA W PORCIE LOTNICZYM GDAŃSK

  1. Jednolity system odpraw pasażerów i bagażu wraz z wyposażeniem obejmujący:
   • stanowiska odprawy biletowo-bagażowej,
   • stanowiska odprawy biletowo-bagażowej dla bagażu ponadgabarytowego,
   • stanowiska odprawy pasażerów (gate).
  2. System bagażowy w skład, którego wchodzą:
   • system transportu i kontroli bagażu,
   • stanowiska odbioru bagażu w odlocie,
   • taśmociągi odbioru bagażu w przylocie,
  3. Instalacje dostawy wody pitnej i odprowadzenia ścieków.
  4. Płyta przeznaczona do odladzania samolotów.
  5. System informacji lotniskowej: odlotowej i odbioru bagażu.
  6. Rękawy lotnicze umożliwiające bezpośrednie wejście i wyjście pasażerów do i z samolotów.
   Za udostępnienie scentralizowanej infrastruktury Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy nie pobiera opłat, za wyjątkiem infrastruktury wymienionej w pkt. 6, za użytkowanie której pobiera się opłaty od przewoźników lotniczych. Zestawienie wysokości opłat, wraz z zasadami ich naliczania i pobierania dostępne jest w siedzibie Portu, oraz w wersji elektronicznej pod adresem: