Gdańsk 21 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Opłaty za lądowanie

  Opłata pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku. Opłata obejmuje również start statku powietrznego.

  Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 ton włącznie opłata za lądowanie, niezależnie od rodzaju lotu wynosi: 75,00 PLN

  Dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2 ton opłata za lądowanie jest pobierana za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego MTOW, niezależnie od rodzaju lotu, i wynosi: 25,00 PLN

  Opłaty określone powyżej obniża się o 50% dla śmigłowców.

   

   

  Opłaty pasażera odlatującego

  Opłata za pasażera odlatującego pobierana jest za każdego pasażera odlatującego.

  Wysokość opłaty za pasażera odlatującego wynosi 48,00 PLN

  Opłacie nie podlegają:

  • pasażerowie tranzytowi,
  • dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania miejsca pasażerskiego w samolocie.

   

  Opłata za postój statku powietrznego

  Opłata za postój statku powietrznego pobierana jest za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska.

  Opłata za postój statku powietrznego wynosi 4,50 PLN za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego MTOW i każde rozpoczęte 24 godziny postoju niezależnie od rodzaju lotu. Czas postoju jest liczony od momentu lądowania do momentu startu.

  Za postój trwający do 4 godzin opłaty określonej powyżej nie pobiera się.

   

  Infrastruktura scentralizowana

  1. Jednolity system odpraw pasażerów i bagażu wraz z wyposażeniem obejmujący:

  • 39 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej,
  • 1 stanowisko odprawy biletowo-bagażowej dla bagażu ponadgabarytowego,
  • 22 stanowiska odprawy pasażerów (gate).

  2. System bagażowy w skład, którego wchodzą:

  • System transportu i kontroli bagażu,
  • 12 stanowisk odbioru bagażu w odlocie,
  • 5 taśmociągów odbioru bagażu w przylocie,

  3. Instalacje dostawy wody pitnej i odprowadzenia ścieków.

  4. Płyta przeznaczona do odladzania samolotów.

  5. System informacji lotniskowej: odlotowej i odbioru bagażu.

  6. 5 rękawów lotniczych umożliwiających bezpośrednie wejście i wyjście pasażerów do samolotów 

   

  Za udostępnienie scentralizowanej infrastruktury Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy nie pobiera opłat, za wyjątkiem infrastruktury wymienionej w pkt. 6, za użytkowanie której pobiera się opłaty od przewoźników lotniczych. Zestawienie wysokości opłat, wraz z zasadami ich naliczania i pobierania dostępne jest w siedzibie Portu, oraz w wersji elektronicznej pod adresem: pobierz plik

  Ceny za usługi dodatkowe

  1. Usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni lotniskowych

  Opłaty pobiera się za usuwanie z nawierzchni lotniskowych zanieczyszczeń spowodowanych lub zgłoszonych przez użytkowników lotniska w następującej wysokości za każde rozpoczęte 10 m2 oczyszczonej powierzchni:

  • usunięcie rozlewiska materiałów pędnych i smarów 1 100,00 PLN,
  • usunięcie innych zanieczyszczeń 550,00 PLN,
  • dodatkowe odśnieżanie, odladzanie 310,00 PLN.
  2. Dodatkowa ochrona statków powietrznych w czasie parkowania
  Opłaty pobiera się za niestandardowe usługi zabezpieczenia statków powietrznych podczas parkowania w porcie lotniczym za:
  • ochrona statku powietrznego przez specjalnego strażnika (PLN/h za każdego strażnika) 140,00 PLN,
  • specjalne oświetlenie stanowiska postojowego (PLN/dobę) za 1 punkt świetlny 110,00 PLN,
  • wygrodzenie stanowiska postojowego za pomocą taśmy wraz z sygnalizacją ostrzegawczą (PLN/dobę) 250,00 PLN
  3. Opłata za obsługę osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej
  • Opłata za obsługę osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi 0,90 PLN
  • Wyżej określonej opłacie nie podlegają:
   a) pasażerowie tranzytowi,
   b) dzieci do lat 2 nieuprawnione do zajmowania miejsca pasażerskiego w samolocie.
  4. Opłata za zabezpieczenie przez Zakładową Lotniskową Straż Pożarną tankowania/ roztankowania statku powietrznego w czasie wchodzenia/wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na pokładzie.
  • Opłatę pobiera się za usługi zabezpieczenie przez Zakładową Lotniskową Straż Pożarną tankowania/roztankowania statku powietrznego w czasie wchodzenia/wychodzenia lub/i przebywania pasażerów na pokładzie zgodnie z decyzją podjętą przez dowódcę statku powietrznego lub innego uprawnionego przedstawiciela użytkownika statku powietrznego i wynosi 100,00 PLN.