Gdańsk 10 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  strefa Kiss & Fly

  czasCena PLN
  10 min0
  20 min20
  30 min40
  40 min60
  50 min80
  60 min100
  70 min120
  80 min140
  90 min160
  2 godzin220
  każda następna rozpoczęta godzina120*
  * opłata za każdą rozpoczętą godzinę

  parking P1

  czasCena PLN
  10 min2
  20 min4
  30 min6
  40 min8
  50 min10
  60 min12
  70 min14
  80 min16
  90 min18
  2 godzin18
  każda następna rozpoczęta godzina9*
  * opłata za każdą rozpoczętą godzinę

  parking P3

  czasCena PLN
  10 min2
  20 min4
  30 min6
  40 min8
  50 min10
  60 min12
  70 min14
  80 min16
  90 min18
  2-4 godzin18
  5-6 godzin20
  1 dzień22
  2 dni44
  3 dni66
  4 dni72
  5 dni78
  6 dni84
  7 dni90
  8 dni96
  9 dni102
  10 dni108
  każdy kolejny dzień3

  parking P4

  czasCena PLN
  1 dzień22
  2 dni44
  3 dni66
  4 dni72
  5 dni78
  6 dni84
  7 dni90
  8 dni96
  9 dni102
  10 dni108
  11 dni111
  12 dni114
  13 dni117
  14 dni120
  15 dni123
  16 dni126
  17 dni129
  18 dni132
  19 dni135
  20 dni138
  21 dni141
  22 dni144
  23 dni147
  24 dni150
  25 dni153
  26 dni156
  27 dni159
  28 dni162
  każdy kolejny dzień3

  parking P5

  czasCena PLN
  1 dzień22
  2 dni44
  3 dni66
  4 dni72
  5 dni78
  6 dni84
  7 dni90
  8 dni96
  9 dni102
  10 dni108
  11 dni111
  12 dni114
  13 dni117
  14 dni120
  15 dni123
  16 dni126
  17 dni129
  18 dni132
  19 dni135
  20 dni138
  21 dni141
  22 dni144
  23 dni147
  24 dni150
  25 dni153
  26 dni156
  27 dni159
  28 dni162
  każdy kolejny dzień3

  parking P6

  czasCena PLN
  1 dzień37
  2 dni37
  3 dni37
  4 dni37
  5 dni41
  6 dni45
  7 dni49
  8 dni56
  9 dni63
  10 dni70
  11 dni77
  12 dni84
  13 dni91
  14 dni98
  15 dni105
  16 dni112
  17 dni119
  18 dni126
  19 dni133
  20 dni140
  21 dni147
  22 dni154
  23 dni161
  24 dni168
  25 dni175
  26 dni182
  27 dni189
  28 dni196
  każdy kolejny dzień7

  parking P7

  czasCena PLN
  1 dzień25
  2 dni25
  3 dni25
  4 dni25
  5 dni35
  6 dni35
  7 dni35
  8 dni41
  9 dni47
  10 dni53
  11 dni59
  12 dni65
  13 dni71
  14 dni77
  15 dni83
  16 dni89
  17 dni95
  18 dni101
  19 dni107
  20 dni113
  21 dni119
  22 dni125
  23 dni131
  24 dni137
  25 dni143
  26 dni149
  27 dni155
  28 dni161
  każdy kolejny dzień6
   

  •    Opłata za zagubiony bilet parkingowy wynosi 100 złotych. W celu wykupienia prosimy o kontakt z obsługą parkingu z dowolnej kasy automatycznej (przycisk ze słuchawką). 
  •    Doba liczona jest jako 24 godziny rozpoczynające się od chwili wjazdu na parking.
  •    Potrzebujesz faktury za parkowanie? Opłać bilet parkingowy w kasie automatycznej i skorzystaj z fakturomatu w biurze parkingu P1.
  •    Potrzebujesz pomocy przy odpaleniu auta? Wybierz przycisk „ze słuchawką” z dowolnego urządzenia parkingowego i skontaktuj się z obsługą.

  Skrócony regulamin Strefy Kiss&Fly

  1. Strefa oznaczona jako kiss&fly jest strefą krótkiego postoju.
  2. Strefa niestrzeżona. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Zarządcę.
  3. Wjazd na teren strefy następuje za pobraniem biletu jednorazowego lub przy użyciu karty abonamentowej. W przypadku pobrania biletu jednorazowego klient ma 10 minut na wyjazd ze strefy kiss&fly lub przekodowanie biletu i wjazd na jeden z parkingów. W przypadku użycia karty abonamentowej klient ma 10 minut na wjazd na dedykowany parking dla abonamentów. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem strefy kiss&fly.
  4. Na terenie strefy kiss&fly obowiązują znaki drogowe oraz przepisy kodeksu drogowego.
  5. Warunki korzystania ze strefy kiss&fly:
   - usługa płatnego parkowania powyżej 10 minut lub 5 minut w sytuacji wskazanej w pkt. 6 poniżej.
  6. Bezpłatny 10 minutowy pobyt w strefie dotyczy tylko 4 pierwszych wjazdów w ciągu doby (00:00 – 23:59). W przypadku każdego kolejnego wjazdu zostaje on skrócony do 5 minut.
  7. W przypadku zgubienia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony bilet zgodnie z cennikiem.
  8. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem ze strefy kiss&fly w kasach automatycznych lub w przypadku zgubienia biletu w recepcji parkingu.
  9. W przypadku opuszczenia strefy bez dokonania należnej płatności i/lub podejmowania innych działań mających na celu unikniecie zapłacenia należnych kwot może zostać naliczona dodatkowa opłata porządkowa w wysokości 500 PLN, a pojazd zostanie wpisany na tzw. czarną listę i nie zostanie wpuszczony do strefy ani na parkingi do czasu uregulowania zaległych opłat. W przypadku konsumentów opłata porządkowa wynosi 150 PLN.
  10. Pełny regulamin strefy krótkiego postoju kiss&fly, dostępny jest na stronie internetowej Portu Lotniczego, stronie internetowej Zarządcy i w Biurze Obsługi Klienta na parkingu P1.

  picture_as_pdfPobierz regulamin Strefy Kiss&Fly (*.PDF)

  Zarządca strefy: Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Św. Barbary 4/2, 00-686 Warszawa, telefon 22 629 59 44 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 20 200 000 PLN, w całości opłacony.

  Skrócony regulamin parkingu

  1. Parking jest niestrzeżony. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Zarządcę. Wjazd na teren parkingu następuje za pobraniem biletu, przekodowaniem biletu z wjazdu głównego lub przy użyciu karty abonamentowej.
  2. Na terenie parkingu obowiązują znaki drogowe oraz przepisy kodeksu drogowego.
  3. Warunki korzystania z najmu miejsc parkingowych:
   - usługa płatnego parkowania w systemie abonamentowym
   - usługa płatnego parkowania w systemie godzinowym.
  4. W przypadku zgubienia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony bilet zgodnie z cennikiem.
  5. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem z parkingu w kasach automatycznych lub w przypadku zgubienia biletu w recepcji parkingu.
  6. Pełny regulamin parkingu, dostępny jest na stronie internetowej Portu Lotniczego, na stronie internetowej Zarządcy i w Biurze Obsługi Klienta na parkingu P1.

  picture_as_pdfPobierz regulamin Parkingów (*.PDF)

  Zarządca parkingu: Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Św. Barbary 4/2, 00-686 Warszawa, telefon 22 629 59 44, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 20 200 000 PLN, w całości opłacony.

  Jak korzystać ze strefy Kiss&Fly?

  1. Naciśnij przycisk na jednym z czterech wjazdów kiss &fly i pobierz bilet.
  2. Podjedź pod Terminal. Wysadź lub odbierz pasażerów a następnie udaj się do jednego z sześciu wyjazdów. Masz na to 10 bezpłatnych minut. Jeśli przekroczyłeś bezpłatne 10 minut opłać bilet w kasie automatycznej. Po opłaceniu biletu masz 15 minut na opuszczenie strefy.
  3. Włóż bilet do kolumny wyjazdowej i opuść strefę kiss&fly.

  Jak korzystać z parkingów P1, P2, P4 i P5?

  1. Wybierz parking na który chcesz wjechać.
  2. Naciśnij przycisk na jednym z czterech wjazdów na kiss&fly i pobierz bilet. Na parkingi P1 i P5 można również wjechać bezpośrednio, pomijając strefę kiss&fly. Sprawdź na mapie możliwości wjazdu. Jeśli posiadasz rezerwację online, system powinien automatycznie wydrukować bilet. Jeśli nie, zeskanuj kod QR z rezerwacji i pobierz bilet.
  3. Kieruj się do wybranego parkingu. Masz na to 10 bezpłatnych minut. Pamiętaj! Nie skanując biletu na wjeździe na parking cały czas znajdujesz się w strefie Kiss&Fly. Przy wjazdach na parkingi korzystaj z biletu pobranego na wjeździe, nie skanuj kodu QR.
  4. Podjedź do wjazdu i zeskanuj posiadany bilet. Szlaban otworzy się. Możesz wjechać na parking.
  5. Przed udaniem się do samochodu opłać bilet zgodnie z cennikiem w kasie automatycznej.
  6. Podjedź do wyjazdu z danego parkingu. Zeskanuj opłacony bilet. Szlaban się otworzy.
  7. Opuść parking i udaj się do wyjazdu głównego. Pamiętaj, opuszczając parking, wjeżdżasz w strefę Kiss&Fly. Masz 10 bezpłatnych minut na opuszczenie strefy. Włóż opłacony bilet na wyjeździe głównym i opuść strefę.

  INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O. – ODDZIAŁ W GDAŃSKU

  Ul. Spadochroniarzy 3
  80-298 Gdańsk, Polska

  Czynne (poniedziałek - piątek) 08:00 - 16:00

  Obsługa parkingów PLG – Kiss&fly, P1, P2 (Rent a Car) , P3, P4, P5, P6

  Czynna (poniedziałek – niedziela) 24 h

  Przycisk ze słuchawką z dowolnego urządzenia parkingowego na terenie lotniska

  Rezerwacja parkingu

  INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O. – CENTRALA FIRMY

  Ul. Św. Barbary 4/2
  00-686 Warszawa, Polska

  NIP: 522-24-20-314,

  REGON: 013258688