Gdańsk 25 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  strefa Kiss & Fly

  czasCena PLN
  10 min0
  20 min20
  30 min40
  40 min60
  50 min80
  60 min100
  70 min120
  80 min140
  90 min160
  2 godziny220
  3 godziny340
  4 godziny460
  5 godzin580
  6 godzin700
  każda następna rozpoczęta godzina120*
  * opłata za każdą rozpoczętą godzinę

  parking P1

  czasCena PLN
  10 min3
  20 min6
  30 min9
  40 min12
  50 min15
  60 min18
  70 min20
  80 min20
  90 min20
  2 godziny20
  3 godziny30
  4 godziny40
  5 godzin50
  6 godzin60
  każda następna rozpoczęta godzina10*
  * opłata za każdą rozpoczętą godzinę

  parking P3

  czasCena PLN
  10 min3
  20 min6
  30 min9
  40 min12
  50 min15
  60 min18
  70 min20
  80 min20
  90 min20
  2 godziny20
  3 godziny25
  4 godziny25
  5 godzin25
  6 godzin25
  1 dzień25
  2 dni50
  3 dni75
  4 dni85
  5 dni95
  6 dni103
  7 dni111
  8 dni119
  9 dni127
  10 dni135
  11 dni141
  12 dni147
  13 dni153
  14 dni159
  każdy kolejny dzień6

  parking P4

  czasCena PLN
  1 dzień25
  2 dni50
  3 dni75
  4 dni85
  5 dni95
  6 dni103
  7 dni111
  8 dni119
  9 dni127
  10 dni135
  11 dni141
  12 dni147
  13 dni153
  14 dni159
  15 dni165
  16 dni171
  17 dni177
  18 dni183
  19 dni189
  20 dni195
  21 dni201
  22 dni207
  23 dni213
  24 dni219
  25 dni225
  26 dni231
  27 dni237
  28 dni243
  każdy kolejny dzień6

  parking P5

  czasCena PLN
  1 dzień25
  2 dni50
  3 dni75
  4 dni85
  5 dni95
  6 dni103
  7 dni111
  8 dni119
  9 dni127
  10 dni135
  11 dni141
  12 dni147
  13 dni153
  14 dni159
  15 dni165
  16 dni171
  17 dni177
  18 dni183
  19 dni189
  20 dni195
  21 dni201
  22 dni207
  23 dni213
  24 dni219
  25 dni225
  26 dni231
  27 dni237
  28 dni243
  każdy kolejny dzień6

  parking P6

  czasCena PLN
  1 dzień50
  2 dni50
  3 dni50
  4 dni50
  5 dni55
  6 dni60
  7 dni65
  8 dni70
  9 dni77
  10 dni84
  11 dni91
  12 dni98
  13 dni105
  14 dni112
  15 dni119
  16 dni126
  17 dni133
  18 dni140
  19 dni147
  20 dni154
  21 dni161
  22 dni168
  23 dni175
  24 dni182
  25 dni189
  26 dni196
  27 dni203
  28 dni210
  każdy kolejny dzień7

  parking P7

  czasCena PLN
  1 dzień35
  2 dni35
  3 dni35
  4 dni35
  5 dni40
  6 dni45
  7 dni50
  8 dni55
  9 dni60
  10 dni65
  11 dni70
  12 dni75
  13 dni80
  14 dni85
  15 dni90
  16 dni95
  17 dni100
  18 dni105
  19 dni110
  20 dni115
  21 dni120
  22 dni125
  23 dni130
  24 dni135
  25 dni140
  26 dni145
  27 dni150
  28 dni155
  każdy kolejny dzień5
   

  •    Opłata za zagubiony bilet parkingowy wynosi 100 złotych. W celu wykupienia prosimy o kontakt z obsługą parkingu z dowolnej kasy automatycznej (przycisk ze słuchawką). 
  •    Doba liczona jest jako 24 godziny rozpoczynające się od chwili wjazdu na parking.
  •    Potrzebujesz faktury za parkowanie? Opłać bilet parkingowy w kasie automatycznej i skorzystaj z fakturomatu w biurze parkingu P1.
  •    Potrzebujesz pomocy przy odpaleniu auta? Wybierz przycisk „ze słuchawką” z dowolnego urządzenia parkingowego i skontaktuj się z obsługą.

  Skrócony regulamin Strefy Kiss&Fly

  1. Strefa oznaczona jako kiss&fly jest strefą krótkiego postoju.
  2. Strefa niestrzeżona. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Zarządcę.
  3. Wjazd na teren strefy następuje za pobraniem biletu jednorazowego, przy użyciu karty abonamentowej lub rezerwacji (kod QR). W przypadku pobrania biletu jednorazowego klient ma 10 minut na wyjazd ze strefy kiss&fly lub przekodowanie biletu i wjazd na jeden z parkingów. W przypadku użycia karty abonamentowej klient ma 10 minut na wjazd na dedykowany parking dla abonamentów. W przypadku użycia rezerwacji (kodu QR) Klient ma 10 minut na wjazd na zarezerwowany parking. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem strefy kiss&fly.
  4. Na terenie strefy kiss&fly obowiązują znaki drogowe.
  5. Warunki korzystania ze strefy kiss&fly:
   - usługa płatnego postoju powyżej 10 minut lub 5 minut w sytuacji wskazanej w pkt. 6 poniżej.
  6. Bezpłatny 10 minutowy pobyt w strefie dotyczy tylko 4 pierwszych wjazdów w ciągu doby (00:00 – 23:59). W przypadku każdego kolejnego wjazdu zostaje on skrócony do 5 minut.
  7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony/zniszczony bilet w wysokości 100 PLN.
  8. Opłata za postój i/lub za zgubiony/zniszczony bilet następuje przed wyjazdem ze strefy kiss&fly w kasach automatycznych.
  9. W przypadku opuszczenia strefy bez dokonania należnej płatności i/lub podejmowania innych działań mających na celu unikniecie zapłacenia należnych kwot należna będzie dodatkowa opłata porządkowa w wysokości 700 PLN za każde naruszenie, a pojazd zostanie wpisany na tzw. czarną listę i nie zostanie wpuszczony do strefy ani na parkingi do czasu uregulowania zaległych opłat. W przypadku konsumentów opłata porządkowa wynosi 300 PLN.
  10. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków respektowania znaków drogowych i oznaczonych kierunków ruchu i/lub postoju/pozostawiania samochodu na wyznaczonych miejscach oraz w przypadku zablokowania przez pojazd ruchu na terenie strefy i/lub pozostawienia pojazdu poza wyznaczonymi miejscami, należna będzie opłata porządkowa w wysokości 300 PLN za każde naruszenie, a pojazd do czasu ich uiszczenia, w szczególności w przypadku znaczniejszych naruszeń i/lub powtarzających się naruszeń, może zostać wpisany na tzw. czarną listę i nie zostać wpuszczony do strefy ani na parkingi.
  11. Obsługa strefy kiss&fly ma prawo odmówić zezwolenia na wjazd do strefy kiss&fly i/lub na parkingi pojazdom, które mają ograniczoną czytelność tablic rejestracyjnych, zakryte i/lub przerobione elementy tablic rejestracyjnych, do czasu wyjaśnienia rzeczywistego numeru rejestracyjnego takiego pojazdu.
  12. Pełny regulamin strefy krótkiego postoju kiss&fly dostępny jest na stronie internetowej Portu Lotniczego oraz w budynku znajdującym się na parkingu P1 w pobliżu wyjazdu.

  picture_as_pdfPobierz regulamin Strefy Kiss&Fly (*.PDF)

  Zarządca parkingu: Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-686 Warszawa, ul. Św. Barbary 4/2, telefon 22 629 59 44, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 20 200.000 PLN, w całości opłacony.

  Skrócony regulamin parkingu

  1. Parking jest niestrzeżony. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Zarządcę. Wjazd na teren parkingu następuje za pobraniem biletu, przekodowaniem biletu z wjazdu głównego, przy użyciu karty abonamentowej lub rezerwacji (kod QR).
  2. Na terenie parkingu obowiązują znaki drogowe.
  3. Warunki korzystania z najmu miejsc parkingowych:
   - usługa płatnego parkowania w systemie abonamentowym,
   - usługa płatnego parkowania w systemie godzinowym, - usługa płatnego parkowania w systemie rezerwacyjnym.
  4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony/zniszczony bilet w wysokości 100 PLN.
  5. Opłata za parkowanie i/lub zgubiony/zniszczony bilet następuje przed wyjazdem z parkingu w kasach automatycznych.
  6. W przypadku opuszczenia parkingu bez dokonania należnej płatności i/lub podejmowania innych działań mających na celu unikniecie zapłacenia należnych kwot należna będzie dodatkowa opłata porządkowa w wysokości 700 PLN, a pojazd zostanie wpisany na tzw. czarną listę i nie zostanie wpuszczony na parking do czasu uregulowania zaległych opłat. W przypadku konsumentów opłata porządkowa wynosi 300 PLN.
  7. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków respektowania znaków drogowych i oznaczonych kierunków ruchu i/lub parkowania pojazdu na wyznaczonych miejscach oraz w przypadku zablokowania przez pojazd ruchu na terenie parkingu i/lub pozostawienia pojazdu poza wyznaczonymi miejscami, należna będzie opłata porządkowa w wysokości 300 PLN za każde naruszenie, a pojazd do czasu ich uiszczenia, w szczególności w przypadku znaczniejszych naruszeń i/lub powtarzających się naruszeń, może zostać wpisany na tzw. czarną listę i nie zostać wpuszczony do strefy ani na parkingi.
  8. Pełny regulamin parkingu dostępny jest na stronie internetowej Portu Lotniczego i w budynku znajdującym się na parkingu P1w pobliżu wyjazdu

  picture_as_pdfPobierz regulamin Parkingów (*.PDF)

  Zarządca parkingu: Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Św. Barbary 4/2, 00-686 Warszawa, telefon 22 629 59 44, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 20 200 000 PLN, w całości opłacony.

  Jak korzystać ze strefy Kiss&Fly?

  1. Naciśnij przycisk na jednym z czterech wjazdów Kiss&Fly i pobierz bilet. Przycisk poboru biletów oznakowany na kolumnie wjazdowej.
  2. Podjedź pod Terminal. Wysadź lub odbierz pasażerów a następnie udaj się do jednego z sześciu wyjazdów. Masz na to 10 bezpłatnych minut (4 przejazdy w ciągu doby). Jeśli przekroczyłeś bezpłatny czas opłać bilet w dowolnej kasie automatycznej, po czym udaj się do wyjazdu.
  3. Włóż bilet do kolumny wyjazdowej i opuść strefę Kiss&Fly. Czytnik biletów oznakowany na kolumnie wyjazdowej.

  JAK KORZYSTAĆ Z PARKINGÓW P3, P4 I P5 (wyłącznie wjazd przez strefę kiss&fly)?

  1. Wybierz parking na który chcesz wjechać.
  2. Naciśnij przycisk na jednym z czterech wjazdów na Kiss&Fly i pobierz bilet. Przycisk poboru biletów oznakowany na kolumnie wjazdowej.
  3. Kieruj się do wybranego parkingu. Masz na to 10 bezpłatnych minut (4 przejazdy w ciągu doby).
  4. Na wjeździe zeskanuj posiadany bilet. Szlaban otworzy się. Możesz wjechać na parking. Czytnik biletów oznakowany na kolumnie wyjazdowej.
  5. Przed udaniem się do samochodu opłać bilet zgodnie z cennikiem w kasie automatycznej.
  6. Podjedź do wyjazdu z danego parkingu. Zeskanuj opłacony bilet. Szlaban się otworzy. Czytnik biletów oznakowany na kolumnie wyjazdowej.
  7. Opuść parking i udaj się do wyjazdu głównego. Pamiętaj, opuszczając parking, wjeżdżasz w strefę Kiss&Fly. Masz 10 bezpłatnych minut na opuszczenie strefy.
  8. Na wyjeździe użyj opłacone biletu i opusć strefę. Czytnik biletów oznakowany na kolumnie wyjazdowej.

  W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z obsługą parkingu (przycisk ze słuchawką). Kontakt 24 h.

  JAK KORZYSTAĆ Z PARKINGÓW P1, P5 (wjazd bezpośredni z pominięciem kiss&fly), P6 i P7?

  1. Wybierz parking na który chcesz wjechać.
  2. Naciśnij przycisk na wjazdździe na parking P6 lub P7 i pobierz bilet. Szlaban otworzy się. Możesz wjechać na parking. Przycisk poboru biletów oznakowany na kolumnie wjazdowej.
  3. Przed udaniem się do samochodu opłać bilet zgodnie z cennikiem w dowolnej kasie automatycznej.
  4. Podjedź do wyjazdu z parkingu. Zeskanuj opłacony bilet. Opuść parking.

  Czytnik biletów oznakowany na kolumnie wyjazdowej.

   

  W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z obsługą parkingu (przycisk ze słuchawką). Kontakt 24 h.

  JAK KORZYSTAĆ Z REZERWACJI?

  1. Instrukcja korzystania i dojazdu na parking znajduje się także w e-mailu z rezerwacją.
  2. Po przybyciu na zarezerwowany parking P3,P4,P5,P6,P7 należy przyłożyć pobrany kod QR (wydrukowany lub pobrany na smartfon) do czytnika kodów QR na kolumnie wjazdowej. Czytnik oznakowany na kolumnie wjazdowej. W przypadku rezerwacji na parkingu P3, P4 lub P5 (wyłącznie wjazd przez strefę Kiss&Fly), kod QR należy zeskanować dwukrotnie - na kolumnie wjazdowej na teren strefy Kiss&Fly oraz na wybranym w trakcie rezerwacji parkingu.
  3. Po powrocie należy udać się do wyjazdu i zeskanować kod QR. Czytnik oznakowany na kolumnie wyjazdowej. W przypadku rezerwacji na parkingu P3, P4 lub P5 (wyłącznie wyjazd przez strefę Kiss&Fly), kod QR należy zeskanować dwukrotnie - na kolumnie wyjazdowej z parkingu oraz na terenie strefy Kiss&Fly .
  4. Jeżeli czas postoju był dłuższy niż zarezerwowany, przed wyjazdem należy udać się do dowolnej kasy automatycznej uregulować kwotę, poprzez zeskanowanie kodu QR i opłacenie należności.

  W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z obsługą parkingu (przycisk ze słuchawką). Kontakt 24 h.

   

  Rezerwację można edytować jak i anulować poprzez link znajdujący się w e-mailu z rezerwacją „Zarządzaj rezerwacją”. Możliwe jest też wejście w zarządzanie rezerwacją poprzez stronę rezerwacji przez link u góry strony „Zarządzaj rezerwacją”, gdzie należy zalogować się za pomocą swojego numeru rezerwacji oraz e-mailu.

  INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O. – ODDZIAŁ W GDAŃSKU

  Ul. Spadochroniarzy 3
  80-298 Gdańsk, Polska

  Czynne (poniedziałek - piątek) 08:00 - 16:00

  Obsługa parkingów PLG – Kiss&fly, P1, P2 (Rent a Car) , P3, P4, P5, P6

  Czynna (poniedziałek – niedziela) 24 h

  Przycisk ze słuchawką z dowolnego urządzenia parkingowego na terenie lotniska

  Rezerwacja parkingu

  INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O. – CENTRALA FIRMY

  Ul. Św. Barbary 4/2
  00-686 Warszawa, Polska

  NIP: 522-24-20-314,

  REGON: 013258688