strefa Kiss & Fly

czasCena PLN
10 min0
20 min20
30 min40
40 min60
50 min80
60 min100
70 min120
80 min140
90 min160
2 godzin220
każda następna rozpoczęta godzina120*
* opłata za każdą rozpoczętą godzinę

parking P1

czasCena PLN
10 min2
20 min4
30 min6
40 min8
50 min10
60 min12
70 min14
80 min16
90 min18
2 godzin18
każda następna rozpoczęta godzina9*
* opłata za każdą rozpoczętą godzinę

parking P3

czasCena PLN
10 min2
20 min4
30 min6
40 min8
50 min10
60 min12
70 min14
80 min16
90 min18
2-4 godzin18
5-6 godzin20
1 dzień22
2 dni44
3 dni66
4 dni72
5 dni78
6 dni84
7 dni90
8 dni96
9 dni102
10 dni108
każdy kolejny dzień3

parking P4

czasCena PLN
1 dzień20
2 dni40
3 dni59
4 dni64
5 dni69
6 dni74
7 dni79
8 dni84
9 dni89
10 dni94
11 dni97
12 dni100
13 dni103
14 dni106
15 dni109
16 dni112
17 dni115
18 dni118
19 dni121
20 dni124
21 dni127
22 dni130
23 dni133
24 dni136
25 dni139
26 dni142
27 dni145
28 dni148
każdy kolejny dzień3

parking P5

czasCena PLN
1 dzień20
2 dni40
3 dni59
4 dni64
5 dni69
6 dni74
7 dni79
8 dni84
9 dni89
10 dni94
11 dni97
12 dni100
13 dni103
14 dni106
15 dni109
16 dni112
17 dni115
18 dni118
19 dni121
20 dni124
21 dni127
22 dni130
23 dni133
24 dni136
25 dni139
26 dni142
27 dni145
28 dni148
każdy kolejny dzień3

parking P6

czasCena PLN
1-4 dni27
5 dni31
6 dni35
7 dni39
8 dni45
9 dni51
10 dni57
11 dni63
12 dni69
13 dni75
14 dni81
15 dni87
16 dni93
17 dni99
18 dni105
19 dni111
20 dni117
21 dni123
22 dni129
23 dni135
24 dni141
25 dni147
26 dni153
27 dni159
28 dni165
każdy kolejny dzień6
 

•    Opłata za zagubiony bilet parkingowy wynosi 100 złotych. W celu wykupienia prosimy o kontakt z obsługą parkingu z dowolnej kasy automatycznej (przycisk ze słuchawką). 
•    Doba liczona jest jako 24 godziny rozpoczynające się od chwili wjazdu na parking.

Skrócony regulamin Strefy Kiss&Fly

 1. Strefa oznaczona jako kiss&fly jest strefą krótkiego postoju.
 2. Strefa niestrzeżona. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Zarządcę.
 3. Wjazd na teren strefy następuje za pobraniem biletu jednorazowego lub przy użyciu karty abonamentowej. W przypadku pobrania biletu jednorazowego klient ma 10 minut na wyjazd ze strefy kiss&fly lub przekodowanie biletu i wjazd na jeden z parkingów. W przypadku użycia karty abonamentowej klient ma 10 minut na wjazd na dedykowany parking dla abonamentów. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem strefy kiss&fly.
 4. Na terenie strefy kiss&fly obowiązują znaki drogowe oraz przepisy kodeksu drogowego.
 5. Warunki korzystania ze strefy kiss&fly:
  - usługa płatnego parkowania powyżej 10 minut lub 5 minut w sytuacji wskazanej w pkt. 6 poniżej.
 6. Bezpłatny 10 minutowy pobyt w strefie dotyczy tylko 4 pierwszych wjazdów w ciągu doby (00:00 – 23:59). W przypadku każdego kolejnego wjazdu zostaje on skrócony do 5 minut.
 7. W przypadku zgubienia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony bilet zgodnie z cennikiem.
 8. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem ze strefy kiss&fly w kasach automatycznych lub w przypadku zgubienia biletu w recepcji parkingu.
 9. W przypadku opuszczenia strefy bez dokonania należnej płatności i/lub podejmowania innych działań mających na celu unikniecie zapłacenia należnych kwot może zostać naliczona dodatkowa opłata porządkowa w wysokości 500 PLN, a pojazd zostanie wpisany na tzw. czarną listę i nie zostanie wpuszczony do strefy ani na parkingi do czasu uregulowania zaległych opłat. W przypadku konsumentów opłata porządkowa wynosi 150 PLN.
 10. Pełny regulamin strefy krótkiego postoju kiss&fly, dostępny jest na stronie internetowej Portu Lotniczego, stronie internetowej Zarządcy i w Biurze Obsługi Klienta na parkingu P1.

picture_as_pdfPobierz regulamin Strefy Kiss&Fly (*.PDF)

Zarządca strefy: Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Św. Barbary 4/2, 00-686 Warszawa, telefon 22 629 59 44 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 200.000 PLN, w całości opłacony.

Skrócony regulamin parkingu

 1. Parking jest niestrzeżony. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Zarządcę. Wjazd na teren parkingu następuje za pobraniem biletu, przekodowaniem biletu z wjazdu głównego lub przy użyciu karty abonamentowej.
 2. Na terenie parkingu obowiązują znaki drogowe oraz przepisy kodeksu drogowego.
 3. Warunki korzystania z najmu miejsc parkingowych:
  - usługa płatnego parkowania w systemie abonamentowym
  - usługa płatnego parkowania w systemie godzinowym.
 4. W przypadku zgubienia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony bilet zgodnie z cennikiem.
 5. Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem z parkingu w kasach automatycznych lub w przypadku zgubienia biletu w recepcji parkingu.
 6. Pełny regulamin parkingu, dostępny jest na stronie internetowej Portu Lotniczego, na stronie internetowej Zarządcy i w Biurze Obsługi Klienta na parkingu P1.

picture_as_pdfPobierz regulamin Parkingów (*.PDF)

Zarządca parkingu: Interparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Św. Barbary 4/2, 00-686 Warszawa, telefon 22 629 59 44, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 200.000 PLN, w całości opłacony.

Jak korzystać ze strefy Kiss&Fly?

 1. Naciśnij przycisk na jednym z czterech wjazdów kiss &fly i pobierz bilet.
 2. Podjedź pod Terminal. Wysadź lub odbierz pasażerów a następnie udaj się do jednego z sześciu wyjazdów. Masz na to 10 bezpłatnych minut. Jeśli przekroczyłeś bezpłatne 10 minut opłać bilet w kasie automatycznej. Po opłaceniu biletu masz 15 minut na opuszczenie strefy.
 3. Włóż bilet do kolumny wyjazdowej i opuść strefę kiss&fly.

Jak korzystać z parkingów P1, P2, P4 i P5?

 1. Wybierz parking na który chcesz wjechać.
 2. Naciśnij przycisk na jednym z czterech wjazdów na kiss&fly i pobierz bilet. Na parkingi P1 i P5 można również wjechać bezpośrednio, pomijając strefę kiss&fly. Sprawdź na mapie możliwości wjazdu. Jeśli posiadasz rezerwację online, system powinien automatycznie wydrukować bilet. Jeśli nie, zeskanuj kod QR z rezerwacji i pobierz bilet.
 3. Kieruj się do wybranego parkingu. Masz na to 10 bezpłatnych minut. Pamiętaj! Nie skanując biletu na wjeździe na parking cały czas znajdujesz się w strefie Kiss&Fly. Przy wjazdach na parkingi korzystaj z biletu pobranego na wjeździe, nie skanuj kodu QR.
 4. Podjedź do wjazdu i zeskanuj posiadany bilet. Szlaban otworzy się. Możesz wjechać na parking.
 5. Przed udaniem się do samochodu opłać bilet zgodnie z cennikiem w kasie automatycznej.
 6. Podjedź do wyjazdu z danego parkingu. Zeskanuj opłacony bilet. Szlaban się otworzy.
 7. Opuść parking i udaj się do wyjazdu głównego. Pamiętaj, opuszczając parking, wjeżdżasz w strefę Kiss&Fly. Masz 10 bezpłatnych minut na opuszczenie strefy. Włóż opłacony bilet na wyjeździe głównym i opuść strefę.

INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O. – ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Ul. Spadochroniarzy 3
80-298 Gdańsk, Polska

Czynne (poniedziałek - piątek) 08:00 - 16:00

Obsługa parkingów PLG – Kiss&fly, P1, P2 (Rent a Car) , P3, P4, P5, P6

Czynna (poniedziałek – niedziela) 24 h

Przycisk ze słuchawką z dowolnego urządzenia parkingowego na terenie lotniska

Rezerwacja parkingu

INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O. – CENTRALA FIRMY

Ul. Św. Barbary 4/2
00-686 Warszawa, Polska

NIP: 522-24-20-314,

REGON: 013258688