Gdańsk 17 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  strefa Kiss & Fly

  czas Cena PLN
  10 min 0
  20 min 20
  30 min 40
  40 min 60
  50 min 80
  60 min 100
  70 min 120
  80 min 140
  90 min 160
  2 godziny 220
  3 godziny 340
  4 godziny 460
  5 godzin 580
  6 godzin 700
  każda następna rozpoczęta godzina 120*
  * opłata za każdą rozpoczętą godzinę

  parking P1

  czas Cena PLN
  10 min 3
  20 min 6
  30 min 9
  40 min 12
  50 min 15
  60 min 18
  70 min 20
  80 min 20
  90 min 20
  2 godziny 20
  3 godziny 30
  4 godziny 40
  5 godzin 50
  6 godzin 60
  każda następna rozpoczęta godzina 10*
  * opłata za każdą rozpoczętą godzinę

  parking P3

  czas Cena PLN
  10 min 3
  20 min 6
  30 min 9
  40 min 12
  50 min 15
  60 min 18
  70 min 20
  80 min 20
  90 min 20
  2 godziny 25
  3 godziny 30
  4 godziny 35
  5 godzin 40
  6 godzin 40
  1 dzień 40
  2 dni 65
  3 dni 90
  4 dni 115
  5 dni 125
  6 dni 135
  7 dni 145
  8 dni 153
  9 dni 161
  10 dni 169
  11 dni 175
  12 dni 181
  13 dni 187
  14 dni 193
  15 dni 199
  16 dni 205
  17 dni 211
  18 dni 217
  19 dni 223
  20 dni 229
  21 dni 235
  22 dni 241
  23 dni 247
  24 dni 253
  25 dni 259
  26 dni 265
  27 dni 271
  28 dni 277
  każdy kolejny dzień 6

  parking P4

  czas Cena PLN
  1 dzień 35
  2 dni 60
  3 dni 85
  4 dni 95
  5 dni 105
  6 dni 113
  7 dni 121
  8 dni 129
  9 dni 137
  10 dni 145
  11 dni 151
  12 dni 157
  13 dni 163
  14 dni 169
  15 dni 175
  16 dni 181
  17 dni 187
  18 dni 193
  19 dni 199
  20 dni 205
  21 dni 211
  22 dni 217
  23 dni 223
  24 dni 229
  25 dni 235
  26 dni 241
  27 dni 247
  28 dni 253
  każdy kolejny dzień 6

  parking P5

  czas Cena PLN
  1 dzień 35
  2 dni 60
  3 dni 85
  4 dni 95
  5 dni 105
  6 dni 113
  7 dni 121
  8 dni 129
  9 dni 137
  10 dni 145
  11 dni 151
  12 dni 157
  13 dni 163
  14 dni 169
  15 dni 175
  16 dni 181
  17 dni 187
  18 dni 193
  19 dni 199
  20 dni 205
  21 dni 211
  22 dni 217
  23 dni 223
  24 dni 229
  25 dni 235
  26 dni 241
  27 dni 247
  28 dni 253
  każdy kolejny dzień 6

  parking P6

  czas Cena PLN
  1 dzień 60
  2 dni 60
  3 dni 60
  4 dni 60
  5 dni 65
  6 dni 75
  7 dni 80
  8 dni 87
  9 dni 94
  10 dni 101
  11 dni 108
  12 dni 115
  13 dni 122
  14 dni 129
  15 dni 136
  16 dni 143
  17 dni 150
  18 dni 157
  19 dni 164
  20 dni 171
  21 dni 178
  22 dni 185
  23 dni 192
  24 dni 199
  25 dni 206
  26 dni 213
  27 dni 220
  28 dni 227
  każdy kolejny dzień 7

  parking P7

  czas Cena PLN
  1 dzień 45
  2 dni 45
  3 dni 45
  4 dni 45
  5 dni 50
  6 dni 55
  7 dni 65
  8 dni 72
  9 dni 77
  10 dni 82
  11 dni 87
  12 dni 92
  13 dni 97
  14 dni 102
  15 dni 112
  16 dni 120
  17 dni 125
  18 dni 132
  19 dni 137
  20 dni 145
  21 dni 153
  22 dni 161
  23 dni 169
  24 dni 177
  25 dni 185
  26 dni 193
  27 dni 201
  28 dni 209
  każdy kolejny dzień 8
   

  •    Opłata za zagubiony bilet parkingowy wynosi 100 złotych. W celu wykupienia prosimy o kontakt z obsługą parkingu z dowolnej kasy automatycznej (przycisk ze słuchawką). 
  •    Doba liczona jest jako 24 godziny rozpoczynające się od chwili wjazdu na parking.
  •    Potrzebujesz faktury za parkowanie? Opłać bilet parkingowy w kasie automatycznej i skorzystaj z fakturomatu w biurze parkingu P1, P6, P7 (kasa przed wyjazdem).
  •    Potrzebujesz pomocy przy odpaleniu auta? Wybierz przycisk „ze słuchawką” z dowolnego urządzenia parkingowego i skontaktuj się z obsługą.
  •    Na parkingach P1, P3, P4, P6, P7 znajdują się miejsca do ładowania samochodów elektrycznych.
  Ładowanie samochodów odbywa się poprzez aplikację EloCity dostępną do pobrania w App Store lub Google Play. Reklamacje, płatności, rozliczenia, faktury, całościowa obsługa są przeprowadzane przez EloCity. Wszelkie informacje techniczne dostępne są pod numerem EloCity: +48 22 290 79 92 oraz pod mailem: support@elo.city. Cena obowiązująca od 2.10.2023 to 1,80 zł brutto za kWh (cena dotychczasowa wynosiła 1,50 zł). Zachęcamy do każdorazowego sprawdzania cen na naszych stacjach ładowania poprzez aplikację EloCity, gdyż mogą one ulec zmianie.

  Skrócony regulamin Strefy Kiss&Fly

  1. Strefa oznaczona jako kiss&fly jest strefą krótkiego postoju. Wjazd na teren strefy dozwolony jest wyłącznie w celu odwiezienia i/lub odbioru osób podróżujących lub wyłącznie w celu dojazdu na wybrany parking. Wjazd w innym celu możliwy jest wyłącznie za uprzednią zgodą Zarządcy. Za wjazd na teren strefy z naruszeniem powyższego należna będzie opłata porządkowa w wysokości 500 PLN, a pojazdy mogą zostać zablokowane do czasu uregulowania opłaty.
  2. Strefa niestrzeżona. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Zarządcę.
  3. Wjazd na teren strefy następuje za pobraniem biletu jednorazowego, przy użyciu karty abonamentowej lub rezerwacji (kod QR). W przypadku pobrania biletu jednorazowego klient ma 10 minut na wyjazd ze strefy kiss&fly lub przekodowanie biletu i wjazd na jeden z parkingów. W przypadku użycia karty abonamentowej klient ma 10 minut na wjazd na dedykowany parking dla abonamentów. W przypadku użycia rezerwacji (kodu QR) Klient ma 10 minut na wjazd na zarezerwowany parking. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem strefy kiss&fly.
  4. Na terenie strefy kiss&fly obowiązują znaki drogowe.
  5. Warunki korzystania ze strefy kiss&fly:
   - usługa płatnego postoju powyżej 10 minut lub 5 minut w sytuacji wskazanej w pkt. 6 poniżej.
  6. Bezpłatny 10 minutowy pobyt w strefie dotyczy tylko 4 pierwszych wjazdów w ciągu doby (00:00 - 23:59). W przypadku każdego kolejnego wjazdu zostaje on skrócony do 5 minut.
  7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony/zniszczony bilet w wysokości 100 PLN plus opłata za wjazd/postój ustalona na podstawie aktualnego cennika i czasu wjazdu na podstawie tablic rejestracyjnych.
  8. Opłata za postój i/lub za zgubiony/zniszczony bilet następuje przed wyjazdem ze strefy kiss&fly w kasach automatycznych.
  9. W przypadku opuszczenia strefy bez dokonania należnej płatności i/lub podejmowania innych działań mających na celu uniknięcie zapłacenia należnych kwot należna będzie dodatkowa opłata porządkowa w wysokości 1000 PLN za każde naruszenie, a pojazd zostanie wpisany na tzw. czarną listę i nie zostanie wpuszczony do strefy ani na parkingi do czasu uregulowania zaległych opłat. W przypadku konsumentów opłata porządkowa wynosi 500 PLN.
  10. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków respektowania znaków drogowych i oznaczonych kierunków ruchu i/lub postoju/pozostawiania samochodu na wyznaczonych miejscach oraz w przypadku zablokowania przez pojazd ruchu na terenie strefy i/lub pozostawienia pojazdu poza wyznaczonymi miejscami, należna będzie opłata porządkowa w wysokości 500 PLN za każde naruszenie, a pojazd do czasu ich uiszczenia, w szczególności w przypadku znaczniejszych naruszeń i/lub powtarzających się naruszeń, może zostać wpisany na tzw. czarną listę i nie zostać wpuszczony do strefy ani na parkingi.
  11. Obsługa strefy kiss&fly ma prawo odmówić zezwolenia na wjazd do strefy kiss&fly i/lub na parkingi pojazdom, które mają ograniczoną czytelność tablic rejestracyjnych, zakryte i/lub przerobione elementy tablic rejestracyjnych, do czasu wyjaśnienia rzeczywistego numeru rejestracyjnego takiego pojazdu.
  12. Pełny regulamin strefy krótkiego postoju kiss&fly dostępny jest na stronie internetowej Portu Lotniczego oraz w budynku znajdującym się na parkingu P1 w pobliżu wyjazdu.

  picture_as_pdfPobierz regulamin Strefy Kiss&Fly (*.PDF)

  Zarządca parkingu: lnterparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Św. Barbary 4/2, 00-686 Warszawa, telefon 22 629 59 44, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 20 200 000 PLN, w całości opłacony.

  Skrócony regulamin parkingu

  1. Parking jest niestrzeżony. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Zarządcę. Wjazd na teren parkingu następuje za pobraniem biletu, przekodowaniem biletu z wjazdu głównego, przy użyciu karty abonamentowej lub rezerwacji (kod QR).
  2. Na terenie parkingu obowiązują znaki drogowe.
  3. Warunki korzystania z najmu miejsc parkingowych:
   - usługa płatnego parkowania w systemie abonamentowym,
   - usługa płatnego parkowania w systemie godzinowym,
   - usługa płatnego parkowania w systemie rezerwacyjnym.
  4. W przypadku zgubienia lub zniszczenia biletu zostanie naliczona dodatkowa opłata za zgubiony/zniszczony bilet w wysokości 100 PLN plus opłata za parkowanie ustalona na podstawie aktualnego cennika parkingu i czasu wjazdu na podstawie tablic rejestracyjnych.
  5. Opłata za parkowanie i/lub zgubiony/zniszczony bilet następuje przed wyjazdem z parkingu w kasach automatycznych.
  6. W przypadku opuszczenia parkingu bez dokonania należnej płatności i/lub podejmowania innych działań mających na celu uniknięcie zapłacenia należnych kwot, należna będzie dodatkowa opłata porządkowa w wysokości 1000 PLN za każde naruszenie, a pojazd zostanie wpisany na tzw. czarną listę i nie zostanie wpuszczony na parking do czasu uregulowania zaległych opłat. W przypadku konsumentów opłata porządkowa wynosi 500 PLN.
  7. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków respektowania znaków drogowych i oznaczonych kierunków ruchu i/lub parkowania pojazdu na wyznaczonych miejscach oraz w przypadku zablokowania przez pojazd ruchu na terenie parkingu i/lub pozostawienia pojazdu poza wyznaczonymi miejscami, należna będzie opłata porządkowa w wysokości 500 PLN za każde naruszenie, a pojazd do czasu ich uiszczenia, w szczególności w przypadku znaczniejszych naruszeń i/lub powtarzających się naruszeń, może zostać wpisany na tzw. czarną listę i nie zostać wpuszczony do strefy ani na parkingi.
  8. Pełny regulamin parkingu dostępny jest na stronie internetowej Portu Lotniczego i w budynku znajdującym się na parkingu P1 w pobliżu wyjazdu.

  picture_as_pdfPobierz regulamin Parkingów (*.PDF)

  Zarządca parkingu: lnterparking Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Św. Barbary 4/2, 00-686 Warszawa, telefon 22 629 59 44, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000138105, NIP: 522-24-20-314, kapitał zakładowy: 20 200 000 PLN, w całości opłacony.

  Jak korzystać ze strefy Kiss&Fly?

  1. Naciśnij przycisk na jednym z czterech wjazdów Kiss&Fly i pobierz bilet. Przycisk poboru biletów oznakowany na kolumnie wjazdowej.
  2. Podjedź pod Terminal. Wysadź lub odbierz pasażerów a następnie udaj się do jednego z sześciu wyjazdów. Masz na to 10 bezpłatnych minut (4 przejazdy w ciągu doby). Jeśli przekroczyłeś bezpłatny czas opłać bilet w dowolnej kasie automatycznej, po czym udaj się do wyjazdu.
  3. Włóż bilet do kolumny wyjazdowej i opuść strefę Kiss&Fly. Czytnik biletów oznakowany na kolumnie wyjazdowej.

  JAK KORZYSTAĆ Z PARKINGÓW P3, P4 I P5 (wyłącznie wjazd przez strefę kiss&fly)?

  1. Wybierz parking na który chcesz wjechać.
  2. Naciśnij przycisk na jednym z czterech wjazdów na Kiss&Fly i pobierz bilet. Przycisk poboru biletów oznakowany na kolumnie wjazdowej.
  3. Kieruj się do wybranego parkingu. Masz na to 10 bezpłatnych minut (4 przejazdy w ciągu doby).
  4. Na wjeździe zeskanuj posiadany bilet. Szlaban otworzy się. Możesz wjechać na parking. Czytnik biletów oznakowany na kolumnie wyjazdowej.
  5. Przed udaniem się do samochodu opłać bilet zgodnie z cennikiem w kasie automatycznej.
  6. Podjedź do wyjazdu z danego parkingu. Zeskanuj opłacony bilet. Szlaban się otworzy. Czytnik biletów oznakowany na kolumnie wyjazdowej.
  7. Opuść parking i udaj się do wyjazdu głównego. Pamiętaj, opuszczając parking, wjeżdżasz w strefę Kiss&Fly. Masz 10 bezpłatnych minut na opuszczenie strefy.
  8. Na wyjeździe użyj opłacone biletu i opusć strefę. Czytnik biletów oznakowany na kolumnie wyjazdowej.

  W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z obsługą parkingu (przycisk ze słuchawką). Kontakt 24 h.

  JAK KORZYSTAĆ Z PARKINGÓW P1, P5 (wjazd bezpośredni z pominięciem kiss&fly), P6 i P7?

  1. Wybierz parking na który chcesz wjechać.
  2. Naciśnij przycisk na wjazdździe na parking P6 lub P7 i pobierz bilet. Szlaban otworzy się. Możesz wjechać na parking. Przycisk poboru biletów oznakowany na kolumnie wjazdowej.
  3. Przed udaniem się do samochodu opłać bilet zgodnie z cennikiem w dowolnej kasie automatycznej.
  4. Podjedź do wyjazdu z parkingu. Zeskanuj opłacony bilet. Opuść parking.

  Czytnik biletów oznakowany na kolumnie wyjazdowej.

   

  W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z obsługą parkingu (przycisk ze słuchawką). Kontakt 24 h.

  JAK KORZYSTAĆ Z REZERWACJI?

  1. Instrukcja korzystania i dojazdu na parking znajduje się także w e-mailu z rezerwacją.
  2. Po przybyciu na zarezerwowany parking P3,P4,P5,P6,P7 należy przyłożyć pobrany kod QR (wydrukowany lub pobrany na smartfon) do czytnika kodów QR na kolumnie wjazdowej. Czytnik oznakowany na kolumnie wjazdowej. W przypadku rezerwacji na parkingu P3, P4 lub P5 (wyłącznie wjazd przez strefę Kiss&Fly), kod QR należy zeskanować dwukrotnie - na kolumnie wjazdowej na teren strefy Kiss&Fly oraz na wybranym w trakcie rezerwacji parkingu.
  3. Po powrocie należy udać się do wyjazdu i zeskanować kod QR. Czytnik oznakowany na kolumnie wyjazdowej. W przypadku rezerwacji na parkingu P3, P4 lub P5 (wyłącznie wyjazd przez strefę Kiss&Fly), kod QR należy zeskanować dwukrotnie - na kolumnie wyjazdowej z parkingu oraz na terenie strefy Kiss&Fly .
  4. Jeżeli czas postoju był dłuższy niż zarezerwowany, przed wyjazdem należy udać się do dowolnej kasy automatycznej uregulować kwotę, poprzez zeskanowanie kodu QR i opłacenie należności.

  W przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z obsługą parkingu (przycisk ze słuchawką). Kontakt 24 h.

   

  Rezerwację można edytować jak i anulować poprzez link znajdujący się w e-mailu z rezerwacją „Zarządzaj rezerwacją”. Możliwe jest też wejście w zarządzanie rezerwacją poprzez stronę rezerwacji przez link u góry strony „Zarządzaj rezerwacją”, gdzie należy zalogować się za pomocą swojego numeru rezerwacji oraz e-mailu.

  INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O. – ODDZIAŁ W GDAŃSKU

  Ul. Spadochroniarzy 3
  80-298 Gdańsk, Polska

  Czynne (poniedziałek - piątek) 08:00 - 16:00

  Obsługa parkingów PLG – Kiss&fly, P1, P2 (Rent a Car) , P3, P4, P5, P6, P7

  Czynna (poniedziałek – niedziela) 24 h

  Przycisk ze słuchawką z dowolnego urządzenia parkingowego na terenie lotniska

  Rezerwacja parkingu

  INTERPARKING POLSKA SP. Z O.O. – CENTRALA FIRMY

  Ul. Św. Barbary 4/2
  00-686 Warszawa, Polska

  NIP: 522-24-20-314,

  REGON: 013258688