Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Ochrona przed hałasem

  W ramach rozbudowy Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku przewidziano i zrealizowano szereg dodatkowych działań technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ograniczaniem zasięgu hałasu lotniczego. Objęły one:

  1. Wprowadzenie procedury płynnego podejścia do lądowania (CDA); celem techniki CDA jest zapewnienie załogom warunków do optymalizacji profilu podejścia do lądowania statku powietrznego w celu zredukowania wpływu hałasu lotniczego na otoczenie i, w miarę możliwości, zredukowania zużycia paliwa lotniczego i emisji spalin;
  2. Ustanowienie standardowych procedur odlotów i dolotów: STAR (standard jest zapewnienie załogom warunków do optymalizacji profilu podejścia do lądowania statku powietrznego w celu zredukowania wpływu hałasu lotniczego na otoczenie i, w miarę możliwości, zredukowania zużycia paliwa lotniczego i emisji spalin. terminal arrival route ) i SID (standard instrument departure); procedury te są stale optymalizowane;
  3. Wykluczenie możliwości powstania na lotnisku stanowiska do prób silników;
  4. Ograniczenie liczby lotów w porze nocnej zgodnie z proporcją operacji pory dnia i pory nocy ustaloną w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy”;
  5. Ustalenie procedury odladzania samolotów przy wyłączonych silnikach;
  6. Zmianę floty i miejsc postojowych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego;
  7. Wprowadzenie systemu ciągłego monitorowania hałasu lotniczego,
  8. Kontrolę certyfikatów hałasowych użytkowanych na lotnisku samolotów;
  9. Ustanowienie sprawozdawczości obejmującej przekazywanie organom ochrony środowiska kwartalnych raportów z wynikami pomiarów charakteryzujących parametry klimatu akustycznego wokół lotniska;
  10. Inicjowanie merytorycznego wsparcia procesu sporządzania i zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego okolic lotniska;
  11. Dostarczanie niezbędnych zweryfikowanych pomiarowo danych do sporządzania, zgodnie środowiska kwartalnych raportów z wynikami pomiarów charakteryzujących parametry klimatu akustycznego wokół lotniska; planów zagospodarowania przestrzennego okolic lotniska; z wymaganiami, map akustycznych m. Gdańska.

  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. na bieżąco współpracuje z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie optymalizacji profili tras dolotowych i odlotowych nad terenami zabudowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska.