Gdańsk 8 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Normy jakości obsługi PRM

  Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy zapewnia każdemu pasażerowi niepełnosprawnemu oraz z ograniczoną możliwością poruszania się, określanemu jako PRM (z ang. Passengers with Reduced Mobility ) pomoc przy wylocie oraz przylocie, zgodną z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu 1107/2006 WE z dnia 5 lipca 2006 roku, w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą, ECAC Doc. 30, oraz zaleceniami ICAO Aneks 9. Wymagana pomoc w imieniu Zarządzającego realizowana jest przez firmę handlingową LS Airport Services.

  Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się bezpośrednio dopunktu zgłoszeń PRM obsługiwanym przez LS Airport Services znajdującym się w terminalu T2 w hali odlotów lub do oznakowanych punktów zgłoszeniowych znajdujących się wewnątrz budynku Terminalu Pasażerskiego oraz w zatoczce postojowej. Punkty zgłoszeniowe obsługiwane są przez wykwalifikowany personel mogący udzielić niezbędnych informacji. Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej sprawności ruchowej obejmuje zakres:

  • przemieszczania się z wyznaczonych stanowisk parkingowych przed Terminalem Pasażerskim do stanowisk odprawy,
  • przemieszczania się z wyznaczonego punktu w Porcie Lotniczym do stanowisk odprawy,
  • dokonywania odprawy i nadawania bagażu,
  • przemieszczania się ze stanowiska odprawy do samolotu wraz z udzieleniem pomocy wynikającej z ograniczenia sprawności ruchowej przy wypełnianiu procedury emigracyjnej, celnej i bezpieczeństwa,
  • wejścia na pokład samolotu z wykorzystaniem – w razie potrzeby -specjalistycznego sprzętu lub innej potrzebnej pomocy, w zależności od okoliczności,
  • przemieszczania się od drzwi samolotu do ich miejsc w samolocie
  • zejścia z pokładu samolotu z wykorzystaniem – w razie potrzeby – specjalistycznego sprzętu lub innej potrzebnej pomocy, w zależności od okoliczności,
  • przemieszczania się z samolotu do hali przylotowej i odbiór bagażu wraz z udzieleniem pomocy wynikającej z ograniczenia sprawności ruchowej przy dopełnianiu procedury imigracyjnej, celnej i bezpieczeństwa,
  • przemieszczania się z hali przylotowej do wyznaczonego punktu w Porcie Lotniczym,
  • przemieszczania się do hali odlotowej lotów połączeniowych gdy podróżują tranzytem,
  • przemieszczania się do toalet i strefy komercyjnej na terminalu, jeśli to jest konieczne.

  Standard usługi polegającej na obsłudze pasażerów niepełnosprawnych oraz z ograniczona sprawnością ruchową, świadczonej przez LS Airport Services  obejmuje pracę 1-2 agentów obsługi PRM przez większość dnia (4.30 -8:00 dwóch agentów, 8.00-22.00 trzech agentów, 22.00 - do ostatniego przylotu jeden agent),bez obsługi w porze nocnej w godzinach 0.00-05.00.

  Do obsługi pasażerów wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak, pojazd ambulift, schodołazy, manualne wózki inwalidzkie, manualny wózek do wnoszenia na pokład samolotu. Czas oczekiwania na pomoc osób niepełnosprawnych oraz z ograniczoną możliwością poruszania się, korzystających z Portu Lotniczego Gdańsk wynosi:

  • Dla klientów odlatujących, którzy dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem
   po przybyciu do portu lotniczego i powiadomieniu o tym dostawcę usług poprzez zgłoszenie w punkcie zgłoszeń:
   a) 80 % klientów nie powinno czekać na pomoc dłużej niż 10 minut
   b) 90 % klientów nie powinno czekać na pomoc dłużej niż 20minut
   c) 100 % klientów nie powinno czekać na pomoc dłużej niż 30 minut
  • Dla klientów odlatujących, którzy nie dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem po przybyciu do portu lotniczego i powiadomieniu o tym dostawcę usług poprzez zgłoszenie w punkcie zgłoszeń:
   a) 80 % klientów nie powinno czekać na pomoc dłużej niż 25 minut
   b) 90 % klientów nie powinno czekać na pomoc dłużej niż 35 minut
   c) 100 % klientów nie powinno czekać na pomoc dłużej niż 45 minut
  • Dla klientów przylatujących, którzy dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem pomoc powinna być dostępna przy samolocie dla:
   a) 80 % klientów w ciągu 5 minut od momentu podjechania samolotu na
   stanowisko postojowe
   b) 90 % w ciągu 10 minut
   c) 100 % w ciągu 20 minut
  • Dla klientów przylatujących, którzy nie dokonali rezerwacji z wyprzedzeniem pomoc powinna być dostępna przy samolocie dla:
   a) 80 % klientów w ciągu 25 minut od momentu podjechania samolotu na
   stanowisko postojowe
   b) 90 % w ciągu 35 minut
   c) 100 % w ciągu 45 minut

  Jakość świadczonej obsługi jest monitorowana przez Zarządzającego lotniskiem. Treść ozporządzenia 1107/2006 WE z dnia 5 lipca 2006 roku, w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą dostępna >>>TUTAJ<<<