Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Towary przywożone z krajów UE zwolnione od opłat

  I. Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego dokonywane przez osobę fizyczną, gdy wyroby te są przemieszczane przez tę osobę osobiście na jej własny użytek i jeżeli wyroby te nie są przeznaczone na cele handlowe.

  Przy ustalaniu przeznaczenia handlowego nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych brana jest pod uwagę :

  1. ilość wyrobów akcyzowych;
  2. status handlowy osoby fizycznej nabywającej wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
  3. miejsce, gdzie wyroby akcyzowe są umieszczone, lub, w razie wątpliwości, sposób transportu;
  4. każdy dokument odnoszący się do wyrobów akcyzowych;
  5. rodzaj wyrobów akcyzowych.

  1. Normy ilościowe dla wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych nie wskazujące na przeznaczenie handlowe

  1) dla wyrobów tytoniowych ilości nieprzekraczające :

  • papierosy - 800 sztuk,
  • cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 400 sztuk,
  • cygara - 200 sztuk,
  • tytoń do palenia - 1 kilogram;

  2) dla napojów alkoholowych ilości nieprzekraczające :

  • alkohol etylowy - 10 litrów,
  • wino i napoje fermentowane - 90 litrów, w tym wino musujące - 60 litrów,
  • piwo - 110 litrów,
  • produkty pośrednie - 20 litrów.

  2. Warunki dla paliwa silnikowego

  Nabycie wewnątrzwspólnotowe przez osobę fizyczną, w każdej ilości, wyrobów energetycznych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego wskazuje na przeznaczenie handlowe tych wyrobów, jeżeli wyroby te są transportowane nietypowymi rodzajami transportu.

  Za nietypowy rodzaj transportu uważa się:

  1. transport paliw silnikowych, w inny sposób niż w zbiornikach paliwowych pojazdów samochodowych, montowanych na stałe przez producenta we wszystkich pojazdach samochodowych, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do napędu pojazdu samochodowego, lub przystosowanych do pojazdów samochodowych, pozwalających na bezpośrednie wykorzystanie gazu jako paliwa, lub w odpowiednich pojemnikach zapasowych (kanistrach) zawierających paliwa silnikowe, przeznaczone do zużycia w tych pojazdach, w ilości nieprzekraczającej 10 litrów;
  2. transport paliw opałowych, w inny sposób niż za pomocą cystern używanych przez podmioty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  II. Ponadto zwalnia się od akcyzy paliwo silnikowe nabywane wewnątrzwspólnotowo przeznaczone do użycia podczas transportu i przywożone w standardowych zbiornikach:

  1. użytkowych pojazdów silnikowych;
  2. zamontowanych w pojemnikach specjalnego przeznaczenia;
  3. statków powietrznych lub jednostek pływających.

  Za standardowy zbiornik uważa się:

  1. zbiornik paliwa na stałe zamontowany przez producenta we wszystkich środkach transportu tego samego rodzaju oraz którego zamontowanie na stałe umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno do napędu, jak i, w odpowiednim przypadku, do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzącego i innych systemów;
  2. zbiornik na stałe zamontowany przez producenta we wszystkich pojemnikach takiego samego typu i którego zamontowanie na stałe pozwala na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzenia i innych systemów, w które może być wyposażony pojemnik specjalnego przeznaczenia.

  Źródło powyższych informacji: www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-osob-fizycznych/towary-przywozone-przez-podroznych-zwolnione-od-oplat/przywoz-z-krajow-ue/-/asset_publisher/7lQ9/content/towary-przywozone-z-krajow-ue-zwolnione-od-oplat

  Wzory formularzy

  Poniżej znajdą Państwo wzory formularzy zgłoszenia przywozu do kraju/wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych.

  Formularz w języku polskim

  Formularz dodatkowy w języku polskim

  Formularz w języku angielskim

  Formularz dodatkowy w języku angielskim