Ruch pojazdów i pieszych

Zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo Lotnicze:

"Przebywanie w części lotniczej lotniska, a także na innym terenie wydzielonym i odpowiednio oznakowanym, a w szczególności ruch kołowy i pieszy oraz korzystanie z urządzeń lotniska, jest dozwolone tylko za zezwoleniem zarządzającego lotniskiem."

Dokumentem uprawniającym do poruszania się pojazdem w wyżej wymienionej części lotniska w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest Zezwolenie wydawane przez Dział Operacyjny Portu Lotniczego Gdańsk.

  • Instrukcja ruchu pojazdów i pieszych na terenie Lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy (pobierz.pdf)
  • Wniosek o przeprowadzenie egzaminu i nadanie uprawnień do kierowania pojazdami po terenie Lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy (pobierz.pdf)
  • Plan lotniska i płyt postojowych (pobierz.pdf)