Catering

Usługi cateringowe w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy świadczy znana na rynku spółka DO & CO Poland Sp. z o.o.

Głównym obszarem działalności firmy DO & CO Poland Sp. z o.o. jest obsługa najważniejszych portów lotniczych w kraju i kilkudziesięciu linii lotniczych. Zakres cateringu lotniczego to świadczenie komplementarnych usług na rzecz klientów, od produkcji poprzez kompletację i dostawę posiłków na pokłady samolotów.

Na bogate portfolio klientów Spółki składa się wiele renomowanych firm i instytucji. Dzięki wdrożonemu zintegrowanemu Systemowi Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, według wymagań norm ISO 9001:2009 i ISO 22000:2006 (HACCP), DO & CO Poland Sp. z o.o. gwarantuje najwyższą jakość i bezpieczeństwo żywności. Filozofia Total Quality Management stanowi w DO & CO Poland Sp. z o.o. filar zarządzania organizacją, czego wyrazem jest przyznanie Spółce w roku 2012 prestiżowej Mazowieckiej Nagrody Jakości

DO & CO Poland Sp. z o.o.
ul. Słowackiego 208
80-298 Gdańsk

Maciej Lenarcik – Dyrektor Oddziału w Gdańsku

tel. +48 (58) 348 13 41
fax: +48 (58) 348 13 05
e-mail: maciej.lenarcik@doco.com

Koordynacja lotnicza Gdańsk:
e-mail: gdn.dispatch@doco.com