Gdańsk 18 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Uzgodnienie tymczasowej przeszkody lotniczej

  Uzgadnianie lokalizacji tymczasowych przeszkód lotniczych (dźwigów samochodowych, żurawi wieżowych, pomp do betonu itp.)

  Ustawą z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 235) wprowadzone zostały przepisy obligujące do uzgadniania z Zarządzającym Lotniskiem Gdańsk im. Lecha Wałęsy lokalizacji dźwigów przekraczających wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody w rejonie lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

  Zgodnie z art. 87 ust. 4 Prawa lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wszystkie obiekty stałe, tymczasowe oraz ruchome stanowiące przeszkody lotnicze (tzn. przewyższające powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczone dla lotniska Gdańsk im. Lecha Wałęsy), muszą przed ich posadowieniem być uzgodnione przez Zarządzającego Lotniskiem Gdańsk im. Lecha Wałęsy i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

  Wniosek o uzgodnienie posadowienia przeszkody lotniczej należy składać jednocześnie do Zarządzającego lotniskiem na adres:

  Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.
  Ul. Słowackiego 200
  80-298 Gdańsk

  oraz odrębny wniosek (do pobrania ze strony PAŻP) należy złożyć w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zapewniającej służbę ruchu lotniczego na lotnisku Gdańsk im. Lecha Wałęsy na adres:

  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  ul. Wieżowa 8
  02-147 Warszawa

  Wniosek kierowany do Zarządzającego Lotniskiem Gdańsk im. Lecha Wałęsy jest do pobrania ze strony internetowej Portu Lotniczego Gdańsk w formacie PDF, prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza jest niezbędne do terminowego rozpatrzenia wniosku.

  Wniosek należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji, wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

  Uzgodnienie będzie wydane w formie papierowej.

  Zamiar posadowienia/pracy dźwigów (po uzyskaniu uzgodnienia) należy zgłaszać na adres e-mail: przeszkodyepgd@airport.gdansk.pl

  Wnioski:
  Wniosek do Portu Lotniczego Gdańsk WNIOSEK,
  Wniosek do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej WNIOSEK