Gdańsk 22 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Warunki przewozu

  Warunki przewozu stanowią część umowy pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem. Należy uważnie zapoznać się z warunkami przewozu linii lotniczej, na pokładzie samolotów której zamierzamy odbyć podróż. Warunki przewozu poszczególnych linii różnią się od siebie. Warunki przewozu dostępne są na stronach internetowych poszczególnych przewoźników.

  Co jest potrzebne do odprawy

  Przede wszystkim ważny dokument ze zdjęciem uprawniający do przekroczenia granicy (dowód osobisty lub paszport). Przydatne jest również wydrukowane potwierdzenie rezerwacji zawierające numer rezerwacji, wszystkie szczegóły dotyczące podroży oraz podstawowe warunki przewozu.

  Przybycie do odprawy biletowo – bagażowej

  Odprawa biletowo – bagażowa rozpoczyna się zawsze w czasie wyznaczonym przez przewoźnika. Im wcześniej pasażer stawi się do odprawy tym szybciej przejdzie przez kontrolę bezpieczeństwa i znajdzie się w Sali odlotów. 

  W drodze na lotnisko należy pamiętać o korkach drogowych i odpowiednio wcześnie wyruszyć z domu. Zalecamy przybyć na lotnisko min. 2 godz. przed planowanym odlotem.

  Co po przybyciu na lotnisko?

  Każdy z wylatujących pasażerów, zanim znajdzie się w Sali odlotów i zostanie wpuszczony na pokład samolotu musi przejść przez 2 ważne punkty tj. odprawę biletowo – bagażową oraz kontrolę bezpieczeństwa. Odprawa biletowo – bagażowa prowadzona jest przy stanowiskach odpraw oznaczonych logo danego przewoźnika, nazwą portu docelowego, numerem rejsu oraz godziną odlotu samolotu. Przy stanowisku odpraw pasażer poproszony zostanie o ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ewentualnie o wydruk potwierdzenia rezerwacji. W czasie odprawy biletowo – bagażowej pasażerowie otrzymują karty pokładowe uprawniające do wejścia na pokład samolotu. W czasie odprawy oznaczony i nadany zostaje również bagaż rejestrowany. Po otrzymaniu karty pokładowej oraz nadaniu bagażu należy niezwłocznie udać się do kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do sali odlotów. Po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa można już spokojnie oczekiwać aż samolot będzie gotowy do przyjęcia pasażerów na pokład o czym poinformują pasażerów pracownicy obsługi pasażerskiej.

  Zamknięcie odprawy biletowo – bagażowej

  Każdy z przewoźników w Ogólnych Warunkach Przewozu określa w jakim czasie zamykana jest odprawa biletowo – bagażowa. Po zamknięciu odprawy pasażerowie nie mogą być zaakceptowani na dany rejs. Należy wtedy udać się do kasy biletowej danego przewoźnika by dowiedzieć się o możliwości zmiany daty wylotu na inny dzień / kolejny lot.

  Bagaż podręczny, bagaż rejestrowany, bagaż niestandardowy

  • Bagaż rejestrowany

   jest to bagaż, który jest przewożony pod opieką przewoźnika na podstawie wydanej przywieszki bagażowej. Bagaż ten oznaczany i nadawany jest przy stanowisku odpraw w czasie odprawy biletowo – bagażowej.

  • Bagaż podręczny

   to bagaż nierejestrowany. Bagaż przewożony bezpośrednio i pod opieką pasażera. Bagaż ten zabierany jest przez pasażera na pokład samolotu.

  • Bagaż niestandardowy

   Niektórzy z przewoźników dopuszczają przewóz przedmiotów nietypowych jak np. instrumenty muzyczne czy sprzęt sportowy.

  Ograniczenia związane
  z bagażem rejestrowanym

  Każdy z przewoźników w Ogólnych Warunkach Przewozu określa ograniczenia dotyczące bagażu rejestrowanego. Najczęściej są to ograniczenia dotyczące wagi takiego bagażu. Zależnie od przewoźników za część lub całość bagażu rejestrowanego pobierane są dodatkowe opłaty. Ponadto dodatkową opłatą obarczone jest zabranie większej niż wynika to z warunków przewozu ilości kilogramów bagażu rejestrowanego.

  Ograniczenia związane
  z bagażem podręcznym

  Ograniczenia związane z bagażem podręcznym dotyczą zarówno wymiarów jak i wagi takiego bagażu. W przypadku bagażu podręcznego nie jest możliwe zabranie większej ilości kilogramów niż jest określone w Ogólnych Warunkach Przewozu, nawet jeśli pasażer gotów jest wnieść dodatkową opłatę. W przypadku, gdy bagaż podręczny przekracza określone wymiary lub wagę, bagaż taki musi zostać nadany przy stanowisku odpraw. Bagaż taki jest traktowany jako bagaż rejestrowany i podlega wszystkim opłatom związanym z bagażem rejestrowanym.

  Z kim się kontaktować w przypadku ewentualnych pytań

  • Jeśli pasażer ma jakiekolwiek pytania związane z opłatami lub warunkami przewozu, należy się skontaktować bezpośrednio z daną linią lotniczą poprzez call centre lub sprawdzić określone zasady w Ogólnych Warunkach Przewozu, publikowanych na stronach internetowych przewoźników.  

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku  TUTAJ