Nowy terminal pasażerski T2

wykonawca/dostawca: Konsorcjum firm: Budimex SA oraz Doraco sp. z.o.o.

Realizacja tego zadania zwiększyła przepustowość pasażerską Portu Lotniczego Gdańsk o 100% tj. z 2,5 do 5 mln pasażerów (PAX) rocznie. Inwestycja ta przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa...

szczegóły ›
Przystosowanie Portu do wymogów CAT II

wykonawca/dostawca: Qumak S.A.

Port lotniczy Gdańsk - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside-kontynuacja" Celem inwestycji jest przystosowanie Portu lotniczego Gdańsk do wymagań operacji w CAT II przy RVR...

szczegóły ›
System odprowadzania wód opadowych

wykonawca/dostawca: WOD-KAN-GRZENKOWICZ Spółka z o.o.

Teren lotniska podzielony został na 7 zlewni, z tym, że zlewnie Nr 1 i Nr 6, o powierzchni pokrytej zielenią, nie zostaną objęte rozbudową. Natomiast kanalizacja deszczowa dla zlewni Nr 2 i Nr 5...

szczegóły ›
Droga kołowania

wykonawca/dostawca: WOD-KAN-GRZENKOWICZ Spółka z o.o.

Realizacja tej inwestycji zwiększy przepustowość operacyjną Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy z 12 do 30 operacji lotniczych na godzinę.

szczegóły ›
Przedterminalowa płyta postojowa

wykonawca/dostawca: Budimex SA

Przedterminalowa płyta postojowa (PPS) zlokalizowana będzie pomiędzy projektowanym terminalem pasażerskim (T2), projektowaną drogą kołowania, istniejącą płytą postoju samolotów (APRON 2) oraz...

szczegóły ›
Modernizacja systemu energetycznego lotniska

wykonawca/dostawca: P&P sp. z.o.o.

W ramach robót przygotowawczych do realizacji budowy drogi kołowania usunięta została kolizja z istniejącą infrastrukturą energetyczną oraz modernizacja całego systemu energetycznego...

szczegóły ›
Płyta do odladzania

wykonawca/dostawca: SKANSKA SA

Ten element projektu jest związany z podwyższeniem standardów związanych z poszanowaniem środowiska naturalnego w otoczeniu Portu Lotniczego Gdańsk. Stanowisko to będzie miało charakter płyty o...

szczegóły ›
Zakup systemu informacji odlotowej FIDS

wykonawca/dostawca: GMT sp. z o.o.

System Informacji Lotniczej (FIS) - to system oparty na centralnej bazie danych, który będzie umożliwiać gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z rejsami.

szczegóły ›
PROJEKT TEN-T

„Analiza długoterminowego dostosowania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, węzła TEN-T w północnej Polsce, do potrzeb transportu lotniczego”, któremu przyznano pomoc finansową...

szczegóły ›