Gdańsk 17 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język
  Pirs zachodni

  Pirs zlokalizowano po stronie zachodniej istniejącego Terminalu T2. Funkcjonalnie jest to przedłużenie Terminalu T2 o kolejne 180 metrów, o szerokości 46 metrów. Konstrukcyjnie jest to...

  szczegóły ›
  Gdańskie lotnisko z najlepszym w Polsce systemem nawigacyjnym

  Od 28 stycznia 2021 w Porcie Lotniczym Gdańsk funkcjonuje najnowocześniejszy w Polsce system ILS (Instrument Landing System) kategorii III B.

  szczegóły ›
  Nowy terminal pasażerski T2

  wykonawca/dostawca: Konsorcjum firm: Budimex SA oraz Doraco sp. z.o.o.

  Realizacja tego zadania zwiększyła przepustowość pasażerską Portu Lotniczego Gdańsk o 100% tj. z 2,5 do 5 mln pasażerów (PAX) rocznie. Inwestycja ta przyczyniła się...

  szczegóły ›
  Przystosowanie Portu do wymogów CAT II

  wykonawca/dostawca: Qumak S.A.

  Port lotniczy Gdańsk - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside-kontynuacja" Celem inwestycji jest przystosowanie Portu lotniczego Gdańsk do wymagań operacji w CAT II przy RVR...

  szczegóły ›
  System odprowadzania wód opadowych

  wykonawca/dostawca: WOD-KAN-GRZENKOWICZ Spółka z o.o.

  Teren lotniska podzielony został na 7 zlewni, z tym, że zlewnie Nr 1 i Nr 6, o powierzchni pokrytej zielenią, nie zostaną objęte rozbudową. Natomiast kanalizacja deszczowa dla zlewni Nr 2 i Nr 5...

  szczegóły ›
  Droga kołowania

  wykonawca/dostawca: WOD-KAN-GRZENKOWICZ Spółka z o.o.

  Realizacja tej inwestycji zwiększy przepustowość operacyjną Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy z 12 do 30 operacji lotniczych na godzinę.

  szczegóły ›
  Przedterminalowa płyta postojowa

  wykonawca/dostawca: Budimex SA

  Przedterminalowa płyta postojowa (PPS) zlokalizowana będzie pomiędzy projektowanym terminalem pasażerskim (T2), projektowaną drogą kołowania, istniejącą płytą postoju samolotów (APRON 2) oraz...

  szczegóły ›
  Modernizacja systemu energetycznego lotniska

  wykonawca/dostawca: P&P sp. z.o.o.

  W ramach robót przygotowawczych do realizacji budowy drogi kołowania usunięta została kolizja z istniejącą infrastrukturą energetyczną oraz modernizacja całego systemu energetycznego...

  szczegóły ›
  Płyta do odladzania

  wykonawca/dostawca: SKANSKA SA

  Ten element projektu jest związany z podwyższeniem standardów związanych z poszanowaniem środowiska naturalnego w otoczeniu Portu Lotniczego Gdańsk. Stanowisko to będzie miało charakter płyty o...

  szczegóły ›
  Zakup systemu informacji odlotowej FIDS

  wykonawca/dostawca: GMT sp. z o.o.

  System Informacji Lotniczej (FIS) - to system oparty na centralnej bazie danych, który będzie umożliwiać gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z rejsami.

  szczegóły ›
  PROJEKT TEN-T

  „Analiza długoterminowego dostosowania Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, węzła TEN-T w północnej Polsce, do potrzeb transportu lotniczego”, któremu przyznano pomoc finansową...

  szczegóły ›