Gdańsk, 22OC

Elementy lotniska

Podstawowym elementem lotniska jest asfaltobetonowa droga startowa o wymiarach 2.800m długości i 45m szerokości na kierunku 11/29.

Wyposażona została w oświetlenie nawigacyjne i oprzyrzą- dowanie ILS i 2 NDB na głównym kierunku operacji, czyli 293o. Takie przygotowanie drogi pozwala na obsłużenie 41-44 operacji start-lądowanie na godzinę. Droga startowa połączona jest z równoległą do niej drogą kołowania aż 7 zjazdami. Na polu wzlotów znajduje się siedem płyt postojowych co daje miejsce dla około 38 samolotów kodu C.  Za pomiary szczepności drogi startowej odpowiedzialny jest najnowszy AIRPORT SURFACE FRICTION TESTER wyposażony w komputer IV generacji.

Kontakt