Gdańsk 3 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • Change languageSprache ändernизменить языкZmień język

  10 państw z zakazem lotów

  2020-11-10, 11:00

  Główne zdjęcie
  Można już latać z Polski do Tunezji, Maroka, Izraela i Albanii. Rząd dopuścił także loty do Nowego Jorku i Illinois. 

  Ukazało się nowe rozporządzenia Rady Ministrów z sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Jego treść nie ma wpływu na połączenia realizowane przez linie lotnicze z Gdańska. Nie zmieniono przepisów o tym, że można latać z Polski do krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z państw europejskich uwolniono także połączenia do Izraela i Albanii.  Nadal nie można podróżować samolotem z Polski do Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry i Macedonii Północnej. 

  Nowa lista zakazanych kierunków jest krótsza niż ta obowiązująca dotychczas. Jest na niej 10 państw, wcześniej było ich 34. 

  Aktualna lista krajów objętych zakazem lotów:
  Bośnia i Hercegowina
  Czarnogóra
  Gruzja
  Jordania
  Argentyna
  Armenia
  Kostaryka
  Liban
  Macedonia Północna
  Stany Zjednoczone Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Nowy Jork i Illinois

  Zakaz lotów nie jest obecnie jedynym czynnikiem ograniczających możliwość swobodnego przemieszczania się i podróżowania. Wiele krajów wprowadziło swoje obostrzenia dla obcokrajowców, w tym m.in. obowiązkową kwarantannę czy obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. 

  Nowe rozporządzenie obowiązuje od 11 do 24 listopada 2020. 

  Rozporządzenie zobacz TUTAJ 

  Aktualne rozporządzenie mówi, że nie stosuje się zakazu do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe: 
  1) na zlecenie Prezesa Rady Ministrów; 
  2) za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
  3) o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (m.in. dot. zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych, ratowania życia lub zdrowia,  niesienia pomocy medycznej, wykonywania akcji poszukiwawczo-ratowniczych, akcji humanitarnych, ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego); 
  4) realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych;
  5) wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie; 
  6) z lotnisk położonych na terytorium państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład statku powietrznego będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie, wobec których wykonano z wynikiem negatywnym test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.
  Minister właściwy do spraw zagranicznych ogłasza w dzienniku urzędowym tego ministra, w drodze obwieszczenia, wykaz państw, które notyfikowały Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzenie ww. rozwiązań. 

  Zobacz najnowsze