Gdańsk, 11OC

calendar_today 2020-06-19, 14:00 person

A A A

Apel Prezydent Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie branży lotniczej

Aleksandra Dulkiewicz i Mieczysław Struk napisali do Premiera list z poparciem postulatu zniesienia 50-procentowego limitu pasażerów w samolotach. Taki wniosek środowisko lotnicze skierowało do Mateusza Morawieckiego w liście otwartym kilka dni temu.

Fot: A.Dulkiewicz i M.Struk na uroczystości podpisania aktu erekcyjnego na lotnisku 5 czerwca 2020

"Pragniemy wyrazić swoje poparcie dla listu otwartego skierowanego do Pana Premiera w dniu 10 czerwca 2020 r., którego sygnatariuszami są przedstawiciele przewoźników lotniczych oraz biur podróży, a także prezesi kilku polskich regionalnych portów lotniczych. Zdajemy sobie sprawę z wielkiej wagi działań rządowych związanych z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa, w tym tych dotyczących nowych zasad w podróży lotniczej wprowadzanych w trosce o bezpieczeństwo podróżnych. Nasze zaniepokojenie budzą jednak administracyjne działania rządu uniemożliwiające odbudowanie potencjału branży lotniczej, tak dotkliwie dotkniętej skutkami pandemii” – napisali w swoim stanowisko Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. 

Podkreślili, że spadek ruchu lotniczego o 90%, spowodowany zawieszeniem od połowy marca 2020 r. krajowych i międzynarodowych połączeń lotniczych, spowodował gigantyczne straty finansowe podmiotów związanych z lotnictwem. Zdaniem ekspertów, którzy wyliczyli straty linii lotniczych zanotowane w tym roku na świecie na poziomie ponad 80 mld dolarów, jest to najgorszy rok w historii lotnictwa. Przewiduje się, że z powodu ograniczeń związanych z pandemią większość przewoźników lotniczych na świecie jest zagrożonych bankructwem.

„W tak dramatycznej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera przemyślana i skoordynowana w skali Unii Europejskiej strategia ratowania branży lotniczej, z racjonalnie określonym poziomem bezpieczeństwa. W tym kontekście nadmiernie rygorystyczne krajowe przepisy nakazujące przewoźnikom lotniczym ograniczenie do 50% liczby udostępnionych miejsc pasażerskich w samolotach, w taką pożądaną racjonalną politykę odbudowy polskiego lotnictwa się nie wpisują. Ponadto, całkowite niezrozumienie wywołuje zaskakiwanie portów i linii lotniczych kolejnymi restrykcyjnymi ograniczeniami, takimi jak w ostatnich dniach, kiedy wydanym w nocy rozporządzeniem odwołano najbardziej popularne i dochodowe destynacje na kilka godzin przed planowanymi lotami” – czytamy w liście samorządowców. 

„Województwo Pomorskie i Gmina Miasta Gdańska jako kluczowi udziałowcy Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, jednego z najprężniej rozwijających się polskich lotnisk regionalnych, od wielu lat wspierają rozwój gdańskiego lotniska, doceniając strategiczne znaczenie branży lotniczej. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że dzięki transportowi lotniczemu zwiększa się aktywność gospodarcza w regionie i w całym kraju. W globalizującej się gospodarce lotnictwo odgrywa kluczową rolę w poprawie dostępności regionu, wspierając transport towarów oraz napływ turystów. Pomorze i jego stolica to jeden z najważniejszych i najatrakcyjniejszych w Polsce i w Europie regionów turystycznych i inwestycyjnych, co zostało także potwierdzone w ubiegłym roku tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020. Bez pomocy rządu, odpowiedniego ukształtowania przepisów prawa oraz odpowiedzialnych i przewidywalnych decyzji, przewoźnicy i porty lotnicze nie będą w stanie prowadzić efektywnej działalności i wejść na ścieżkę wzrostu, co znacząco utrudni realizację strategii ożywienia gospodarczego w Polsce” – napisali w liście do Premiera Aleksandra Dulkiewicz i Mieczysław Struk. 

Kontakt