Gdańsk -1 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Automatyczna odprawa paszportowa na lotnisku AKTUALIZACJA

  2023-02-08, 09:00

  Główne zdjęcie
  Biometryczne bramki do odprawy granicznej od 12 lat.

  AKTUALIZACJA 8 LUTEGO 2023 

  Od 15 lutego 2023 roku, przy wjeździe do kraju, z bramek biometrycznych mogą korzystać także dzieci od 12 roku życia, jeśli ich wzrost przekracza 140 centymetrów. Taką zmianę wprowadza Komenda Główna Straży Granicznej. Dotychczas przez bramki mogli przechodzić tylko dorośli. 

  Z bramek ABC mogą korzystać dzieci, które:
  - ukończyły 12 lat
  - mają co najmniej 140 cm wzrostu
  - mają biometryczne dokumenty podróży

  Zobacz FILM 

  INFORMACJA Z 5 GRUDNIA 2022

  Wojewoda pomorski Dariusz Drelich przekazał Straży Granicznej dziesięć bramek ABC (Automated Border Control) służących do automatycznej odprawy granicznej pasażerów na lotnisku w Gdańsku. Urządzenia usprawnią procedury, zwiększą przepustowość portu lotniczego przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa i nienaruszalności granic. 

  Gdański port lotniczy jest szóstym w Polsce, który został wyposażony w bramki ABC. 

  „Cieszymy się, że gdański port lotniczy jest kolejnym lotniskiem, na którym służbę naszych funkcjonariuszy, a konkretnie proces kontroli granicznej, będą wspierać w pełni zautomatyzowane urządzenia. Dzięki nim zyskujemy kolejne stanowiska do odprawy podróżnych. Należy podkreślić, że bramki automatycznej kontroli granicznej są w pełni zintegrowane z bazami danych obsługiwanymi przez Straż Graniczą, co pozwoli ustalić, czy dana osoba nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa bądź nie jest poszukiwana. Dodatkowo, dzięki weryfikacji podróżnych z danymi zawartymi w ich biometrycznych dokumentach tożsamości, wykluczona będzie możliwość posłużenia się fałszywym lub cudzym dokumentem” – powiedział komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradmirał SG Andrzej Prokopski. 

  „Postęp technologiczny stanowi o rozwoju naszego lotniska. Nowe urządzenia dają pasażerom możliwość skorzystania z automatycznej odprawy granicznej. To może zwiększać ich komfort i poprawiać jakość i szybkość obsługi. A to dla nas absolutne priorytety. Taki jest dziś standard na dużych światowych i europejskich lotniskach i taki jest standard na lotnisku w Gdańsku” – powiedział Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 

  Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Andrzej Fijałkowski, Prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Katarzyna Kruk, Wojewoda pomorski Dariusz Drelich, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradmirał SG Andrzej Prokopski. 

   

  Do dyspozycji osób podróżujących do i ze strefy Non-Schengen jest w sumie dziesięć bramek ABC. Pięć urządzeń zainstalowano w hali przylotów i pięć w hali odlotów. Automatyczny proces kontroli granicznej jest nadzorowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Koszt zainstalowania urządzeń to ponad 4,2 mln zł.

  W bramkach ABC mogą odprawiać się wyłącznie obywatele państw Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Szwajcarii, posługujący się biometrycznym paszportem. Z bramek mogą korzystać także obywatele Polski posiadają biometryczny dowód osobisty. 

  Pasażer odprawiający się w bramce ABC w pierwszej kolejności skanuje swój dokument, przykładając go do czytnika. Po otwarciu drzwi wejściowych, podróżny musi wejść do środka. Następuje proces sprawdzenia i weryfikacji biometrycznej. Automatycznie porównywane są wizerunek twarzy, odciski palców i potwierdzane, czy osoba przedstawiająca dokument do odprawy jest jego właścicielem. Dzięki weryfikacji danych biometrycznych bramka ABC wyklucza możliwość posłużenia się podrobionym, przerobionym lub cudzym dokumentem. Bramki ABC są połączone z bazami danych, które obsługuje Straż Graniczna. Pozwala to wykryć m.in. czy podróżny widnieje w bazach danych np. jako osoba poszukiwana lub osoba, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Po pozytywnej weryfikacji otwierają się drzwi wyjściowe i pasażer może opuścić bramkę. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych czynności i szczegółowych sprawdzeń, podróżny jest kierowany na II linię kontroli. 

  Wdrożenie automatycznej odprawy zwiększa przepustowość odprawy granicznej, ponieważ skraca czas samej odprawy, kontrole za pomocą bramek biometrycznych trwają z reguły kilkanaście sekund.

   Odprawa w bramce ABC krok po kroku:
  1. Przygotuj dokument i podejdź do bramki z zieloną strzałką oznaczającą, że bramka jest gotowa do odprawy pasażera. 
  2. Przyłóż paszport do czytnika stroną personalizacyjną ze zdjęciem, a dowód osobisty awersem lub rewersem. Przytrzymaj kilka sekund, aż do pokazania się na ekranie strzałki i otwarcia drzwi bramki.
  3. Wejdź do środka i stań na wyznaczonym miejscu. Skieruj twarz na skaner, gdzie zostanie wykonane zdjęcie.
  4. W następnym etapie nastąpi weryfikacja drugiej cechy biometrycznej - odcisków palców.
  5. Poczekaj aż dane uzyskane z dokumentu zostaną porównane z danymi optycznymi i elektronicznymi, zweryfikowane w bazach teleinformatycznych i sprawdzone w systemach.
  6. Po pozytywnie zakończonej weryfikacji drzwi bramki otworzą się, co oznacza, że odprawa przebiegła pomyślnie i możesz kontynuować podróż.
   

  Zobacz jak działa bramka ABC VIDEO 

   

   

  Zobacz najnowsze