Gdańsk 15 °C
 • Pomoc dla niepełnosprawnych
 • kontrast Kontrast
  Change language Sprache ändern изменить язык Zmień język

  Droga Kołowania - brak protestów SKANSKA wykonawcą!

  2009-12-08, 00:00

  Główne zdjęcie
  7 grudnia 2009 roku o godzinie 24.00 upłynął termin zgłaszania ewentualnych protestów do decyzji o wyborze wykonawcy drogi kołowania. Do komisji przetargowej Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy nie wpłynął żaden protest, co uprawomocnia decyzję o wyborze firmy SKANSKA S.A.

  „Starannie przygotowana dokumentacja i przeprowadzone postępowanie przetargowe pozwalało nam być spokojnymi o losy przetargu. Wykonawcy mają jednak prawo do zaskarżenia decyzji komisji niezależnie od zasadności swoich zastrzeżeń - musieliśmy się więc liczyć z taką ewentualnością.” – mówi Elżbieta Stangret, Przewodnicząca Komisji Przetargowej.

  Po weryfikacji dokumentacji przetargowej przez Urząd Zamówień Publicznych najprawdopodobniej już w lutym 2010 roku podpisana zostanie umowa z wykonawcą umożliwiająca rozpoczęcie prac budowlanych.


  * * *

  „Budowa drogi kołowania równoległej do drogi startowej w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku” jest jednym z elementów długookresowego planu inwestycyjnego.

  Budowa drogi kołowania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza Sieć TEN-T, Działanie: 6.3 Rozwój Sieci Lotniczej TEN-T w ramach projektu: Port Lotniczy w Gdańsku – modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside.


  * * *


  Dodatkowe informacje:


  Dodatkowe informacje:
  Elżbieta Stangret
  Przewodnicząca Komisji Przetargowej
  tel. (58) 348-11-05
  e.stangret@airport.gdansk.pl

  Zobacz najnowsze