Gdańsk, 18OC

calendar_today 2019-08-06, 02:00 person

A A A

Jest decyzja o rozbudowie terminalu pasażerskiego

3 firmy chcą budować pirs zachodni Terminalu Pasażerskiego T2 Portu Lotniczego Gdańsk. Zaproponowały realizację za kwoty od ok. 255 mln do ok. 263 mln zł. Mimo, że będzie drożej niż planowaliśmy, budujemy!

Dziś komisja przetargowa otworzyła oferty firm, chcących budować pirs. Firma Budimex zaproponowała realizację za 263.069.627 zł, Hochtief za 262.993.137,47 zł, a Doraco za 255.229.228 zł netto. Zgłoszone oferty zostaną teraz poddane ocenie formalnej, a następnie zostanie podjęta decyzja o wyborze najkorzystniejszej.

Mimo, że oferty przewyższają wartością założony wcześniej budżet, Zarząd Portu Lotniczego Gdańsk zdecydował o budowie pirsu. By ją sfinansować,  władze lotniska zamierzają spowolnić inne, mniejsze inwestycje. „Budowa pirsu jest dla nas priorytetem ze względu na możliwości zapewnienia komfortu pasażerom i przewoźnikom podróżującym do/z Non-Schengen oraz zwiększenia przepustowości kontroli bezpieczeństwa i paszportowej dla pasażerów. Dlatego mimo wyższych kosztów, zdecydowaliśmy o jej realizacji” – powiedział Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk. „Zapewniam, że bez kilku innych, mniejszych inwestycji lotnisko dalej będzie bezpiecznie i dobrze funkcjonowało, a dodatkowo mamy nadzieję pozyskać na nie środki unijne” – dodał Tomasz Kloskowski. 

Dzięki rozbudowie terminalu pasażerskiego o dodatkowy pirs, gdańskie lotnisko zyska 16 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Zostanie powiększona strefa centralnej kontroli bezpieczeństwa i kontroli paszportowej, rozbudowana zostanie hala odbioru bagażu, zwiększona będzie strefa Non- Schengen, wybudowane zostaną 2 wyjścia autobusowe. Planowana jest także rozbudowa sieci wewnętrznych dróg dojazdowych do lotniska. 


 

Kontakt